Ads Top

Programma Energie Werkt! naar de raad in Almere

Het college van B en W van Almere vraagt de gemeenteraad in te stemmen met de
hoofdlijnen van het programma Energie Werkt! De gemeente Almere wil in 2022 energieneutraal zijn. Hiervoor moet nog veel gebeuren en is een miljoeneninvestering nodig. Daarom is het programmaplan 'Energie Werkt!' opgesteld, dat als doel heeft in de periode 2015-2018 een meer energieneutraal Almere te realiseren. De ambitie is dat 20 procent van de energie die in 2018 in Almere wordt verbruikt afkomstig is van hernieuwbare bronnen.

Een behoorlijke opgave, aangezien dit percentage nu nog slechts zeven procent is. De gemeentelijke inzet bestaat niet alleen het creëren van fondsen om de financiële drempel voor duurzame maatregelen te verlagen, maar vooral ook op het vergroten van bewustwording en het adviseren van bewoners, bedrijven en organisaties.

Om op een overzichtelijke wijze invulling te geven aan deze opgave is een werkwijze met vijf werklijnen ontwikkeld. Die zijn onderverdeeld in drie technische werklijnen, zon, warmte en wind, en twee werklijnen die gericht zijn op specifieke doelgroepen (scholen/verenigingen en bewoners/bedrijven). Binnen de werklijnen zon, warmte en wind wordt ingezet op acties en projecten.

Met de laatste twee werklijnen richten we ons op specifieke doelgroepen die een voorbeeldfunctie kunnen vervullen voor andere Almeerders. Een werklijn ondersteunt scholen en verenigingen bij het verduurzamen van hun gebouwen en velden. In de laatste werklijn stimuleren we de initiatieven van bewoners en bedrijven om hun eigen huis, bedrijf en/of omgeving energieneutraal te maken.

Belangrijk wordt de omschakeling naar zonne-energie en verduurzaming van de bestaande stadsverwarming. Daarbij wordt aangestuurd op afspraken met woningcorporaties over zonnepanelen op huurwoningen en er wordt een subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen beschikbaar gesteld aan alle Almeerders. Daarnaast wil de gemeente afspraken maken met Nuon over het verduurzamen van het stadsverwarmingsnet. Windenergie wordt, bij gebrek aan draagvlak, niet breed in Almere ingezet.

In maart werd een eerste versie van de nota ‘Energie Werkt!’ naar de gemeenteraad gestuurd ter consultatie. De resultaten van de raadsconsultatie zijn verwerkt in de definitieve nota. De Nota ‘Energie Werkt!’ wordt nu ter besluitvorming voorgelegd aan de raad.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.