Ads Top

Provincies investeren in energietransitie

Alle provincies investeren in energietransitie. Dat bleek tijdens de eerste kennismaking van de nieuwe gedeputeerden Energie, Economie en Ruimtelijke Ordening van de twaalf provincies. De provincies komen de afspraken uit het Nationaal Energieakkoord na. Een aantal stelt zichzelf scherpere doelen.

In de publicatie ‘Provincies investeren in de energietransitie’ van het Interprovinciaal Overleg (IPO) staat welke ambities de provincies hebben op het gebied van energietransitie. De komende maanden versterken ze hun samenwerking om deze ambities waar te maken. Zo kan elke provincie vanuit haar eigen speerpunten bijdragen aan het versnellen van de transitie.

De provincie Noord-Holland stimuleert ontwikkelingen en innovaties op het gebied van verschillende vormen van duurzame energie. Bovendien zet de provincie in op het besparen van energie. Het servicepunt Duurzame Energie ondersteunt gemeenten bij hun beleid en brengt partijen bij elkaar. De provincie kent ook het Participatiefonds Duurzame Economie. Dit fonds investeert in bedrijven die innovatieve technologieën en projecten ontwikkelen. Is een initiatief succesvol, dan vloeien de opbrengsten terug in het fonds.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.