Ads Top

Nederlandse Klimaatcoalitie luidt de beursgong

De Nederlandse Klimaatcoalitie luidde maandag de beursgong om aandacht te vragen voor een klimaatneutrale toekomst. Centraal staat de oproep aan bedrijven, overheden en maatschappelijke organisaties om zich aan te sluiten bij de Klimaatcoalitie. Deelnemers die zich voor 21 september aanmelden, maken kans op een volledige Climate Makeover voor hun organisatie.

De Nederlandse Klimaatcoalitie is een initiatief van MVO Nederland, Natuur & Milieu, Klimaatverbond Nederland en het ministerie van IenM. Doel van de Klimaatcoalitie is om, samen met andere organisaties, versneld werk te maken van een klimaatneutrale samenleving. Sinds de start hebben al circa 250 organisaties, instellingen, overheden, NGO's zich aangesloten en toegezegd uiterlijk voor 2050 een klimaatneutrale bedrijfsvoering te realiseren.

De Nederlandse Klimaatcoalitie groeit snel, maar zoekt nog meer deelnemers. Want hoe groter de coalitie, hoe groter de impact. Onder alle deelnemers die zich aanmelden voor 21 september, bieden MVO Nederland en het Klimaatplein vier Climate Makeovers aan. Organisaties krijgen inzicht in hun klimaat-impact en worden geholpen om in één jaar klimaatneutraal te worden. Winnaars van de Climate Makeover mogen mee op de Groene Top Trein die op 27 november door Nederland reist, voorafgaande aan de VN Klimaattop in Parijs.

Deelnemers aan de Nederlandse Klimaatcoalitie krijgen toegang tot een netwerk waarin kennis, ondersteuning en ervaring wordt gedeeld. Daarnaast worden gezamenlijke evenementen georganiseerd. Om deel te nemen aan de Klimaatcoalitie dient een bedrijf te beloven om uiterlijk voor 2050 klimaatneutraal te ondernemen en hiervoor al op korte termijn (2020) concrete acties te ondernemen. De Nederlandse Klimaatcoalitie ondersteunt hierbij door een nulmeting (Klimaatbarometer) aan te bieden die inzicht geeft in de besparingskansen.

Een klimaatneutrale bedrijfsvoering levert veel op: de eerste stap van klimaatneutraal ondernemen is immers besparen. Maar het maatschappelijk effect is nog veel groter: juist bedrijven en organisaties kunnen vaak grote slagen maken in het aanpakken van hun klimaat-impact. Door de krachten te bundelen, komt een klimaatneutrale toekomst sneller in zicht. Zo zetten Klimaatcoalitie-deelnemers als de ASN Bank, NS en de provincie Gelderland al grote stappen en laten daarmee  zien: klimaatneutraal ondernemen is haalbaar én rendabel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.