Ads Top

30 nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto's in Nijmegen

Het college van B&W heeft besloten om 30 nieuwe oplaadpalen voor elektrische auto’s te realiseren in 2015. De gemeente Nijmegen heeft deelgenomen aan een regionale aanbesteding, waarbij Cofely Nederland als concessiehouder is geselecteerd. Cofely Nederland heeft daarmee het recht om op aanvraag elektrische oplaadpalen in de openbare ruimte te plaatsen en te exploiteren. Met deze nieuwe oplaadpunten wil de gemeente het gebruik van de elektrische auto stimuleren. Door de Stadsregio Arnhem-Nijmegen is hiervoor een subsidie beschikbaar gesteld van € 100.000 ter verbetering van de luchtkwaliteit.

De gemeente Nijmegen gaat per 1 juli 2015 de concessieovereenkomst aan met Cofely Nederland. Vanaf dat moment kunnen aanvragen van inwoners uit Nijmegen voor nieuwe oplaadpunten in de openbare ruimte in behandeling worden genomen. Een dergelijk publiek oplaadpunt wordt gerealiseerd binnen een straal van circa 300 meter van de aanvrager, tenzij er al een oplaadpunt aanwezig is. Gestreefd wordt naar een gelijkmatige verdeling van de oplaadpunten over de stad. Zodra het budget van € 100.000 is besteed, worden geen nieuwe aanvragen voor 2015 meer in behandeling genomen.

Het aantal elektrische voertuigen neemt een hoge vlucht. Op dit moment zijn er in Nederland bijna 50.000 (gedeeltelijk) elektrische voertuigen. Elektrisch rijden wordt vanuit de overheid sterk gestimuleerd omdat deze auto’s geluidsarm zijn en lagere NOx-emissies hebben. Doordat de stroom van de nieuwe oplaadpunten duurzaam wordt opgewekt, veroorzaakt de elektrische auto ook geen broeikasgassen en rijdt deze klimaatneutraal. Met de gestage toename van het aantal elektrische auto’s groeit ook de vraag naar oplaadpunten in de openbare ruimte. Ongeveer 62% van de huidige elektrische autorijders in Nederland heeft geen eigen oprit of een garage en is dus aangewezen op een oplaadmogelijkheid in de openbare ruimte.

Vanaf 1 juli 2015 kunnen aanvragen voor publieke oplaadpunten worden ingediend. Dat kan via een regionale website waar momenteel de laatste hand aan wordt gelegd. Via www.nijmegen.nl, De Brug en via facebook gemeente Nijmegen wordt de website voor aanmelding zo spoedig mogelijk bekend gemaakt.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.