Ads Top

Wind op Land: Noord-Holland komt afspraken Rijk na

De provincie Noord-Holland ligt op koers om de opgave van 685,5 megawatt “Wind op Land” die het Rijk de provincie heeft opgelegd te realiseren. Stond de teller in december 2014 nog op 105,5 te leveren megawatt om de Rijksverplichting van 685,5 megawatt te halen, zoals het zich nu laat aanzien is de resterende opgave inmiddels teruggebracht tot ongeveer 70 megawatt. Dit blijkt uit de voortgangsrapportage Herstructurering Wind op Land die door Gedeputeerde Staten is vastgesteld en naar Provinciale Staten (PS) is gestuurd.

Door de bouw van windpark Burgerveen-Oost en windpark Wagendorp is in 2014 / begin 2015 opnieuw een groot deel van de opgave ingevuld. Ook is inmiddels een deel van de bestaande windturbines vervangen door turbines met vergelijkbare afmetingen, maar met een groter vermogen. Verder kan de opbrengst van het windpark Wieringermeer, dat naar verwachting 250 megawatt gaat produceren, meegeteld worden voor de provinciale taakstelling (download hieronder het overzicht).

PS hebben 9 herstructureringsgebieden aangewezen als locatie waar windparken - die voldoen aan alle vereisten - gebouwd kunnen worden. Voor 4 van deze gebieden zijn principe-aanvragen ingediend: Noordzeekanaalgebied Amsterdam, Spuisluis, Waardpolder, West-Friesland.

Met de aanvragers en betrokken gemeenten vinden gesprekken plaats. Wanneer een principe-aanvraag aan de eisen lijkt te kunnen voldoen, wordt er in overleg met de betrokken gemeente en aanvrager door de provincie een gebiedsatelier georganiseerd. Omwonenden in een straal van 1500 meter van een windturbine kunnen dan in gesprek met de aanvrager over de ingediende plannen, geluid, slagschaduw, externe veiligheid, ruimtelijke kwaliteit en de mogelijkheden voor (financiële) participatie. 

Op 19 mei vond het eerste gebiedsatelier plaats over de principe-aanvraag Waardpolder (gemeente Hollands Kroon). In september en oktober worden voor de overige principe-aanvragen die aan de eisen lijken te kunnen voldoen gebiedsateliers georganiseerd. Definitieve aanvragen kunnen vanaf 15 januari 2016 worden ingediend.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.