Ads Top

Provincie behartigt (klimaat)belangen in Europa

Gedeputeerde Mariëtte Pennarts (Utrecht) behartigt de komende jaren de belangen op het gebied van milieu, klimaatverandering en energie van de Nederlandse provincies als plaatsvervangend lid in de commissie ENVE van het Comité van de Regio’s. Ook is zij gekozen tot voorzitter van Regio Randstad in Brussel. Het beleid van de Europese Unie heeft veel invloed op het beleid en de doelen van de regio Utrecht zoals klimaat, energie, milieu en regionale economie. De EU biedt oplossingen door regelgeving of interessante subsidiemogelijkheden.
 
Het Comité van de Regio's is het adviesorgaan  waar lokale en regionale overheden hun stem laten horen in het besluitvormingsproces van de Europese instellingen. Enkele belangrijke zaken waar de commissie ENVE( Environment climate, change and energy) zich voor inzet zijn luchtkwaliteit, biodiversiteit, energiebesparing, hernieuwbare energie en de verduurzaming van de (circulaire) economie. Met het opstellen van adviezen kan de commissie invloed uitoefenen op de Europese besluitvorming. De officiële benoeming van Mariëtte Pennarts in de ENVE-commissie zal formeel op 8-9 september 2015 in het bestuur van het Interprovinciaal overleg ( IPO) worden vastgesteld.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.