Ads Top

Beperkte toename aanvragen Nearly Zero Energy gebouwen

De huidige vraag vanuit de markt naar zeer energiezuinige gebouwen is nog gering, maar over 5 jaar is het een wettelijke vereiste. Ruim een derde van bedrijven merkte het afgelopen half jaar wel een minimale of gestage toename van aanvragen voor het ontwerpen of bouwen van een Nearly Zero Energie gebouw.

In de komende jaren gaat Nederland steeds energiezuiniger bouwen, tot (bijna) energieneutraal in 2020. Tevens worden er in het Bouwbesluit al waarden geëist ten aanzien van de milieubelasting van het materiaalgebruik van bouwwerken. In de Monitor Bouwketen zijn recente ontwikkelingen in de vraag naar energiezuinig en energieneutraal bouwen gepeild. Hieruit blijkt dat ruim de helft van de bedrijven bij minder dan 10% van de offertes door opdrachtgevers gevraagd worden om een Nearly Zero Energy gebouw te ontwerpen of bouwen. Wel geeft 35% van de bedrijven aan dat er sprake is van een minimale of gestage toename. Bijna een derde van de bedrijven vindt dat Nearly Zero Energie vooral kan worden gerealiseerd door een energieneutraal ontwerp, een integrale oplossing van bouwkundige- en installatietechnische maatregelen, soms verstrekt door gebiedsmaatregelen.

Door 30% van de bedrijven wordt aangegeven dat er veel interesse is voor energiebesparende maatregelen. Helaas leidt dit nog maar weinig tot extra opdrachten. Bijna een derde van de bedrijven krijgt nauwelijks vragen over verduurzaming in de bestaande voorraad. Ook niet na een actieve marktbenadering.

Door de betrokken branches wordt in samenwerking met opdrachtgevende partijen actief gewerkt aan een samenhangende set van activiteiten om de vraag- en aanbodkant te activeren tot het verduurzamen van de bestaande woningvoorraad en zeer energiezuinige nieuwbouw. Enkele voorbeelden betreffen: SER Energieakkoord, Stroomversnelling, Coalitie ondersteuning energiebesparing en duurzame opwekking in de particuliere markt, Lenteakkoord, programma Zeer Energiezuinige Nieuwbouw (ZEN), gebieden energieneutraal (GEN), gemeentelijke energielokketten - Huis vol energie. Uit deze initiatieven blijkt vooral de regionale/ lokale aanpak zeer effectief. Deze wordt dan ook gezamenlijk doorgezet.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.