Ads Top

Zuinigere verlichting en dubbel glas populairste energiebesparende maatregelen

Iets minder dan de helft van de Nederlandse huishoudens heeft in de afgelopen vijf jaar energiebesparende maatregelen genomen en een vergelijkbaar aandeel overweegt om dit te doen in de komende twaalf maanden. Met name zuinigere verlichting en dubbel glas zijn veel genomen maatregelen. Dit blijkt uit de USP Energie Monitor, een maandelijks terugkerend consumentenonderzoek van USP Marketing Consultancy.
 
Ouderen en huurders minder geneigd tot energiebesparende maatregelen op korte termijn
Van de Nederlandse huishoudens geeft 42% aan in de komende twaalf maanden energiebesparende maatregelen te treffen of dit in ieder geval in overweging te nemen. Het zijn vooral consumenten jonger dan 55 jaar die tot deze groep behoren. Gekeken naar het verschil tussen huurders en huiseigenaren, is het vooral de laatste groep (16%) die aangeeft dit daadwerkelijk van plan te zijn (onder huurders is dit 8%). Huiseigenaren zijn doorgaans veel meer bereid om te investeren in hun eigen huis; zij wonen daar vaak langer in dan mensen in een huurwoning en bovendien is een huurwoning natuurlijk niet het eigendom van de betreffende bewoner(s), waardoor de motivatie om hierin te investeren aanzienlijk kleiner is.

Zuinigere verlichting en dubbel glas meest toegepaste energiebesparende maatregelen
Wanneer gekeken wordt naar energiebesparende maatregelen die in de afgelopen vijf jaar zijn genomen, dan blijkt dat bijna de helft van de Nederlandse huishoudens (43%) bepaalde maatregelen heeft getroffen. Qua huishoudsamenstelling zijn dit vooral partners zonder kinderen die dit hebben gedaan (50%) en ook huiseigenaren hebben beduidend vaker maatregelen getroffen (55%) dan huurders (35%). Indien men maatregelen heeft getroffen, dan had dit met name betrekking op zuinigere verlichting en dubbel glas (resp. 39% en 34%). Maatregelen waarbij relatief veel aangepast moet worden aan de woning, zoals dubbel glas en vloerisolatie, worden vanzelfsprekend vaker toegepast door huiseigenaren dan door huurders. Wat dat betreft zitten huurders, hoewel zij wellicht wel meer zouden willen besparen, dus vaak met beperkingen/ restricties vanuit de woningcorporatie.

Zonnepanelen komen steeds meer in trek; van de huishoudens die aan hebben gegeven energiebesparende maatregelen te hebben getroffen, heeft 15% deze installaties toegepast. Zonneboilers/ zonnecollectoren zijn daarentegen totaal niet populair. Het verschil tussen zonnepanelen en zonneboilers/ -collectoren is dat bij eerstgenoemde zonlicht wordt omgezet in elektriciteit. Zonnecollectoren zetten het licht om in warmte.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.