Ads Top

Oproep ICT Milieu Award 2015

Stichting ICT Milieu roept ICT-bedrijven op om projecten in te dienen voor de ICT Milieu Award 2015. De award - een initiatief van ICT Milieu - wordt uitgereikt aan de meest innovatieve en aansprekende ICT-toepassing van 2015 op het gebied van duurzaamheid, energiebesparing, recycling en reductie van grondstoffengebruik.

Een bedrijf komt in aanmerking voor de ICT Milieu Award 2015 wanneer zij aan één of meerdere van onderstaande criteria voldoet.

Uw ICT-product of -toepassing: •verbruikt minder energie bij productie en tijdens gebruik dan vergelijkbare andere toepassingen
•draagt bij aan het terugdringen van het energieverbruik in andere processen of sectoren
•levert verbeteringen op voor de inzameling en recycling van afvalstoffen en zorgt daarmee voor een vervanging van schaarse nieuwe grondstoffen
•heeft een significant positief effect op het milieu
 Alleen toepassingen die in Nederland zijn ontwikkeld of worden toegepast, dingen mee naar de ICT Milieu Award.

Criteria
De inzendingen voor de ICT Milieu Award 2015 worden beoordeeld op: 1.Innovatiekracht: de inzending moet betrekking hebben op een nieuwe technologie of een nieuwe, innovatieve toepassing van een bestaand ICT-product of bestaande ICT-dienst
2.Visie: het bedrijf dient een heldere visie te hebben op de mogelijkheden van ICT om milieu- en energievraagstukken aan te pakken
3.Concrete toepasbaarheid: het product/de dienst moet in de komende jaren daadwerkelijk breed geïmplementeerd kunnen worden
4.Communicatieve waarde: de toepassing moet een breed publiek aanspreken en daarmee het belang van energiebesparing door ICT en het milieuvraagstuk kunnen agenderen
5.Respect voor het milieu: de toepassing dient significant bij te dragen aan een schoner milieu, bijvoorbeeld door besparing van energie en grondstoffen.

Via deze link kunt u tot en met 3 augustus toepassingen kandideren voor de ICT Milieu Award 2015. Let op: alleen ICT-bedrijven die in Nederland zijn gevestigd, mogen zich inschrijven voor de award.

Inschrijfformulier ICT Milieu Award 2015
 De uitreiking van de ICT Milieu Award 2015 vindt plaats op 3 september 2015 tijdens de Avond van de Digitale Economie.

Alle inzendingen voor de ICT Milieu Award 2015 worden na aanmelding beoordeeld of ze voldoen aan bovengenoemde criteria. Bovendien dient u voldoende informatie over de ICT-toepassing te hebben bijgevoegd. Wanneer dit niet het geval is, neemt ICT Milieu contact met u op.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.