Ads Top

Shell Moerdijk verbetert fabrieksontwerp en procedures

Een jaar na het ernstige incident bij Shell Moerdijk gaat de reparatie van de beschadigde MSPO-2 fabriek de laatste fase in. Het eigen onderzoek heeft verbeterpunten in kaart gebracht: Shell Moerdijk heeft de fabriek aangepast, waardoor herhaling is uitgesloten. Ook worden de bedrijfsvoeringsinstructies versterkt, en wordt de wijze van risicobeoordeling en veiligheidscultuur verder verbeterd.

De fabriek MSPO-2 raakte begin juni vorig jaar beschadigd nadat een onverwacht optredende reactie tijdens het opstarten van de installatie tot een ontploffing van een reactor leidde. Het interne onderzoek heeft uitgewezen wat er is gebeurd en welke verbeteringen er nodig zijn.
Bij de opstart werd de katalysator, een hulpstof voor het productieproces, opgewarmd met warm ethylbenzeen. Door een onverwachte reactie tussen de katalysator en ethylbenzeen (EB) tijdens het opwarmen liep de temperatuur en druk in korte tijd sterk op.

In het verleden is het gebruik van de katalysator in combinatie met ethylbenzeen onderzocht, maar een chemische reactie is hierbij niet aan het licht gekomen. We zijn er altijd vanuit gegaan dat EB niet met onze katalysator kon reageren. In de loop der tijd zijn enkele veranderingen in de installatie en proces condities doorgevoerd. Hierbij zijn nieuwe risicobeoordelingen uitgevoerd, maar daarbij is de reactie niet meegenomen of ontdekt.

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek kan worden gesteld dat de opwarmstap opnieuw had moeten worden beoordeeld, bijvoorbeeld bij de selectie van een nieuwe katalysator. Gebleken is dat de nieuwe katalysator reactiever was dan de daarvoor gebruikte katalysator. Dit heeft onder de gewijzigde omstandigheden het incident mogelijk gemaakt. Met de eerder gebruikte katalysator had het incident niet kunnen plaatsvinden.

‘We betreuren het ten zeerste dat dit incident heeft plaatsgevonden en bieden onze excuses aan’, zegt Paul Buijsingh, General Manager van Shell Moerdijk. ‘Wanneer bekend was geweest dat deze reactie kon optreden, had Shell Moerdijk ethylbenzeen niet gebruikt in combinatie met de katalysator bij het opstarten. De fabriek is nu zodanig aangepast dat bij het opstarten inert stikstof in plaats van ethylbenzeen wordt ingezet bij het opwarmen van de katalysator. Herhaling van eenzelfde incident is daarmee uitgesloten.’

Naast de aanpassingen in de fabriek worden er aanvullende maatregelen genomen met het oog op een verdere vergroting van de veiligheid. Shell Moerdijk werkt aan het verbeteren van de procedures van bedrijfsvoering bij het opstarten van de fabriek. Hierbij wordt bovendien gekeken naar de wijze waarop de procedures in de toekomst worden aangepast, beoordeeld en goedgekeurd. Ook zet Shell Moerdijk in op een grotere effectiviteit van de wijze waarop risico’s van chemische reacties worden beoordeeld.

Deze verbeteringen zijn van toepassing op de fabrieken van Shell Moerdijk en op vergelijkbare fabrieken elders in de wereld. Omdat de leerpunten niet alleen relevant zijn voor Shell, delen wij deze met de gehele industrie.

Het incident is veroorzaakt door een samenloop van omstandigheden en we willen zekerstellen dat die samenloop niet meer plaats kan vinden. Daartoe wijzigt Shell Moerdijk de organisatie en zet het in op een versterkte procesveiligheidscultuur. We hebben een veranderingsteam opgezet dat zich richt op een meer gestroomlijnde organisatie met extra focus, ook op het gebied van veiligheid en de manier waarop we werken. In ons veranderingsprogramma maken we gebruik van interne en externe best practices.

Inspecties laten zien dat de borging van veiligheidsprocessen bij Shell Moerdijk goed is. We zien echter de ruimte voor verdere verankering van veiligheidsdenken in gedrag. Dat vereist leiderschap met duidelijkere verantwoordelijkheden en meer aandacht voor training van competenties. Dit en meer discipline in de uitvoering van gestandaardiseerde en uniforme werkprocessen zijn kernbegrippen in die verandering. Dat dit werkt hebben we gezien bij andere productielocaties van Shell waar ze deze elementen al toepassen en goede resultaten opleveren.

Experts van Shell werken samen met vooraanstaande externe professionals op het gebied van veiligheid en het implementeren van nieuwe inzichten. Voor het verbeterprogramma wordt bijvoorbeeld samengewerkt met dr. Jop Groeneweg van de Universiteit Leiden. Groeneweg heeft toonaangevend onderzoek verricht naar het vermijden van incidenten.

Bij het incident liepen twee medewerkers brandwonden op. Direct na het incident is een uitgebreid onderzoek gestart gevolgd door sloopwerkzaamheden. Begin dit jaar is definitief besloten de fabriek volledig te herstellen. De herbouw van de fabriek verloopt volgens planning en de verwachting is dat Shell Moerdijk de installatie in de periode van december 2015 tot maart 2016 weer in bedrijf zal nemen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.