Ads Top

Installateurskoepel UNETO-VNI: energiebesparing fiscaal belonen

Installateurskoepel UNETO-VNI pleit er in een brief aan de financieel specialisten in de Tweede Kamer voor om energiebesparing en duurzame energieopwekking voortaan fiscaal te belonen. Dat kan volgens de installateurskoepel door huiseigenaren die energiebesparende maatregelen nemen en zo hun woning een groener energielabel geven, per 'labelstap' een eenmalige korting op de inkomstenbelasting te geven. Hoe groter de labelsprong, des te hoger de heffingskorting.

Het voorstel van UNETO-VNI levert geen extra administratieve lasten op. De energielabels van woningen zijn beschikbaar en openbaar toegankelijk via het Kadaster. De overheid kan van die gegevens gebruikmaken en hoeft geen inkoopfacturen te controleren. Ook huiseigenaren hoeven geen extra handelingen te verrichten. Controle op de energiebesparende maatregelen heeft al plaatsgevonden in verband het de registratie van het verbeterde energielabel. Ook voor bedrijven levert deze fiscale maatregel geen extra administratieve lasten op.

Voorzitter Titia Siertsema van UNETO-VNI: 'Dankzij deze maatregel brengen wij de CO2-uitstoot omlaag en komen de doelen van het energieakkoord binnen handbereik. We helpen woningbezitters om hun energierekening omlaag te brengen en wonen betaalbaar te houden. Bovendien geven we een impuls aan het groene bedrijfsleven en stimuleren we de innovatiekracht van onze industrie.'

Per 1 juli aanstaande vervalt het verlaagd btw-tarief voor renovatie- en onderhoudswerkzaamheden. Daarmee eindigt volgens Siertsema een maatregel die voor veel investeringen in energiebesparing heeft gezorgd. Siertsema: 'Ons voorstel om energiebesparing fiscaal te belonen kan net zo'n positief effect hebben op vergroening van de bestaande bouw als de lage btw.'

Vandaag debatteert de Tweede Kamer over herziening van het belastingstelsel.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.