Ads Top

‘Green bond’ ABN AMRO opent duurzame woning- en vastgoedmarkt voor investeerders

ABN AMRO heeft als eerste commerciële Nederlandse bank een ‘Euro green bond’ uitgegeven. Het gaat om een groene obligatie die het voor investeerders mogelijk maakt te investeren in hypotheken van zeer energiezuinige woningen, leningen voor zonnepanelen op bestaande woningen en duurzaam ontwikkeld commercieel vastgoed.

De bank heeft de betreffende duurzame woning- en vastgoedleningen extern laten valideren op transparantie en duurzaamheidscriteria door ‘oekom research’ en het ‘Climate Bond Initiative’ (CBI). De totale CO2 uitstoot die in deze modelportefeuille wordt vermeden, bedraagt zo’n 50.000 ton. Dat is gelijk aan de jaarlijkse uitstoot van meer dan 10.000 auto’s.

Daniëlle Boerendans van ABN AMRO Funding & Capital Issuance: “Tijdens onze gesprekken met investeerders bleek dat zij erg geïnteresseerd waren in onze eerste green bond. Dit was uiteindelijk ook te zien aan het orderboek dat ruim overtekend was.” De obligatie ter waarde van EUR 500 miljoen kent een looptijd van 5 jaar en is vandaag uitgegeven op midswaps + 45 basispunten. ABN AMRO heeft de green bond zelf gestructureerd. De investeerders zijn met name Europese institutionele partijen met een voorkeur voor duurzame investeringen. “Met deze duurzame investeerdersbasis brengen we verdere diversificatie aan in onze funding mix. Gegeven het succes van de eerste bond hebben we zeker de ambitie om regelmatig terug te keren naar de green bond markt.’’

Joop Hessels, ABN AMRO Green Bond Origination: “We hebben de adviezen gevolgd uit de green bond principles en ingespeeld op de wensen van ngo’s en investeerders. Dat heeft geresulteerd in een transparante en innovatieve obligatie. Investeerders hebben de mogelijkheid om te investeren in het meest duurzame vastgoed en tevens te profiteren van de rating en het gematigde risicoprofiel van ABN AMRO als uitgevende instelling.” De kennis die binnen ABN AMRO is opgedaan in dit traject, zal ook worden gebruikt om andere organisaties te adviseren over het uitgeven van green bonds

De Nederlandse bebouwde omgeving is verantwoordelijk voor meer dan 25% van de CO2 emissies. Richard Kooloos van ABN AMRO Duurzaam Bankieren: “ABN AMRO is een van de ondertekenaars van het Nationaal Energieakkoord. De balans van de bank bestaat voor een belangrijk deel uit hypotheken en vastgoedleningen. Daardoor kunnen we een concrete bijdrage leveren aan de doelstellingen op het vlak van het energieneutraal maken van de bebouwde omgeving. Enerzijds door zelf verduurzaming te financieren, anderzijds door met deze green bond een brug te slaan naar de kapitaalmarkt. Om de doelstellingen uit het energieakkoord richting 2020 te realiseren is bancaire financiering alleen namelijk niet voldoende. Financiering vanuit de kapitaalmarkt is onontbeerlijk.”

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.