Ads Top

Wind4Wallonia: een publiek-privaat partnerschap voor onshore windturbineprojecten

De coöperatieve vennootschap Wind4Wallonia werd opgericht met het oog op de ontwikkeling van windturbineparken in partnerschap met lokale actoren. De oprichting wordt vandaag bezegeld met de ondertekening van de aandeelhoudsovereenkomst.

Wind4Wallonia is een samenwerking tussen Electrabel en 5 intercommunales (IBW, IDEFIN, IEG, SOFILUX en IPFH dat IDEA, IDETA en IGRETEC verenigt). Concreet gaat het om een 50/50 partnerschap waarbij Electrabel de operationele activiteiten op zich neemt. Een gelijkaardige structuur werd reeds in Vlaanderen gerealiseerd met de oprichting van Wind4Flanders.

Deze structuur past volledig in de ambities van Electrabel om in samenwerking met lokale actoren tegen 2020 haar onshore windcapaciteit te verdubbelen naar 400 MW.
Voor de intercommunales is het partnerschap een verderzetting van het engagement van de gemeentelijke en provinciale aandeelhouders om te investeren in hernieuwbare energie.

Deze samenwerking tussen Electrabel en de publieke sector zal de ontwikkeling van nieuwe windturbineparken in de hand werken en zodoende bijdragen tot het bereiken van de ambitieuze doelstelling voor de reductie van de CO2-emissies.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.