Ads Top

‘Groen gas Booster’ maakt grootschalige productie van duurzaam groen gas mogelijk

Netwerkbedrijf Enexis, landelijk gasnetbeheerder Gasunie Transport Services (GTS) en afvalverwerker Attero hebben vandaag de overeenkomst getekend voor de start van een unieke pilot om grootschalige groengasinvoeding te faciliteren; de Groen gas Booster. Deze compressor verbindt het grote regionale aanbod van groen gas met de landelijke vraag. De Groen gas Booster wordt hiervoor gerealiseerd nabij de groengasproductielocatie van Attero in Wijster (Drenthe). Met het faciliteren van grootschalige groengasproductie leveren Enexis, GTS en Attero een belangrijke bijdrage aan de duurzame energietransitie.

Het potentieel van groengasproductie is aanzienlijk. Alleen al in het Enexis-verzorgingsgebied werd in 2014 35 miljoen kubieke meter groen gas geproduceerd. Groen gas wordt bij voorkeur zo lokaal mogelijk ingevoed, waar de druk lager is en het groen gas direct door omliggende huishoudens en industrieën wordt afgenomen. In de zomer is de lokale vraag naar gas echter beperkt, terwijl de productie van groen gas continu hoog blijft.

Met de inzet van de Groen gas Booster zou in het geval van Attero in Wijster jaarlijks nog eens 17.000 huishoudens kunnen worden voorzien van groen gas. Dat is een gebied ter grootte van bijvoorbeeld Hoogeveen of Landgraaf.


Door in de zomermaanden met behulp van de Groen gas Booster groen gas te comprimeren naar hoge druk, kan het lokale overschot aan groen gas ingevoed worden in het landelijke gasnet. De landelijke vraag naar gas is namelijk wel het hele jaar door voldoende groot. Omdat de Groen gas Booster slechts het ‘overtollige’ groen gas hoeft te comprimeren, zorgt dit voor een compact en efficiënt systeem. Dit biedt bovendien ruimte aan nieuwe aanbieders om ook hun groen gas in het lokale net in te voeden.

Door het bundelen van de kennis, ervaring en vaardigheden van Enexis, GTS en Attero wordt deze pilot mogelijk gemaakt. Met het faciliteren van grootschalige productie van groen gas leveren zij een belangrijke bijdrage aan het realiseren van de duurzame energiedoelstelling voor de productie van 14% hernieuwbare energie, zoals afgesproken in het Energieakkoord. De realisatie van de Groen gas Booster is in voorbereiding. De verwachting is dat de Groen gas Booster voor het eerst in productie genomen zal worden aan het eind van 2016. - See more at: http://www.gasunie.nl/nieuws/groen-gas-booster-maakt-grootschalige-productie-van-duurzaam-groe#sthash.p3kjRKO3.dpuf

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.