Ads Top

Stedin investeert ruim 8 miljoen in nieuw elektriciteitsstation Ooltgensplaat

Met een nieuw elektriciteitsstation op Goeree-Overflakkee werkt Stedin aan het verder robuust en duurzaam maken van de energievoorziening op het eiland. De netbeheerder is gestart met de bouw van een markant verdeelstation in Ooltgensplaat om altijd voldoende capaciteit te hebben voor haar klanten. Stedin investeert ruim €8 miljoen in het project dat begin 2016 gereed is.

Op de locatie van het nieuwe verdeelstation was al een directe koppeling van het bestaande windmolenpark De Plaet met het elektriciteitsnet van Stedin. Bij deze bovengrondse 50.000 Volt hoogspanningsverbinding tussen Middelharnis en Klaaswaal in de Hoeksche Waard wordt nu een volledig nieuw station gebouwd. Daardoor kan Stedin altijd elektriciteit van en naar het eiland transporteren.


Nabij het Hellegatsplein op circa vier kilometer vanaf de nieuwbouwlocatie is een nieuw windmolenpark gepland. Om die reden en met de verwachting dat meer duurzame energie uit wind, zon en getijden rondom en op Goeree-Overflakkee wordt opgewekt, is besloten om een 50/23/13 kV verdeelstation te bouwen dat voldoende capaciteit heeft voor de komende decennia. Het station is qua bouwstijl volledig geïntegreerd in de landelijke omgeving.


‘Met deze nieuwbouw helpt Stedin de ambities voor duurzame energie op het eiland’
Wethouder Arend-Jan van der Vlugt van gemeente Goeree Overflakkee: ,,Om in 2020 energieneutraal te zijn, is er een robuust elektriciteitsnet nodig waar teruglevering van elektriciteit én invoeden van nieuwe vormen van energie keihard nodig zijn.  Met deze nieuwe aanpassing in het Stedin net zijn wij weer een stap dichterbij de ambities van het eiland. Waarbij voorop staat dat met deze investeringen voor onze inwoners én ondernemers  er een toenemende betrouwbaarheid van het elektriciteitsnet is gerealiseerd door Stedin.’’

,,Deze nieuwbouw maakt deel uit van ons meerjarenplan voor het energienet op Goeree-Overflakkee’’, zegt Koen Verbogt, Stedin’s directeur aanleg & vervanging. ,,Ruim honderd miljoen euro hebben we inmiddels geïnvesteerd in het vervangen en verzwaren van kabels, automatiseren, de aanleg van de hoogspanningsverbinding onder het Haringvliet en drie nieuwe verdeelstations in Middelharnis, Stellendam en Ooltgensplaat. Enerzijds voor een betrouwbaarder net, anderzijds om het toegenomen aanbod van duurzaam opgewekte energie te faciliteren.’’

Stedin is in 2007 gestart met een investeringsprogramma van meer dan €100 miljoen voor het elektriciteitsnet op Goeree-Overflakkee. Na de eerdere ingebruikname van het nieuwe hoofdverdeelstation in Middelharnis en de verbinding tussen die locatie en Geervliet (Voorne-Putten) onder het Haringvliet door, is dit één van de twee nieuwe verdeelstations op het eiland. De (om)bouw in Stellendam is bijna gereed, in Ooltgensplaat is Stedin net gestart. Daarnaast werkt Stedin onverminderd door aan het verzwaren van de elektriciteitskabels op het eiland.

Eerder al werden lokale netten ontkoppeld en de capaciteit van de bestaande hoogspanningslijn van Klaaswaal naar Middelharnis verhoogd. Deze stations en de kabels zijn bovendien op afstand bestuurbaar, zodat Stedin bij toekomstige uitval van de elektriciteit zowel de grootte als duur van de storing beperkt.

Bijkomend voordeel van deze nieuwbouw in Ooltgensplaat voor Stedin is de flexibiliteit in het realiseren van een stabiele en veilige energievoorziening voor inwoners en bedrijven op Goeree-Overflakkee. Het opgewekte vermogen kan na de ingebruikname via de Hoeksche Waard door Stedin van en naar Dordrecht getransporteerd worden of via Middelharnis naar of vanuit Voorne-Putten en de Rotterdamse Haven.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.