Ads Top

Nieuwe diesels nog steeds te vervuilend

Nieuwe dieselauto’s zijn de afgelopen decennia nauwelijks schoner geworden. Dit blijkt uit TNO onderzoek in opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Ondanks scherpere Europese normen, blijken de diesels in de praktijk nog steeds meer schadelijke uitlaatgassen uit te stoten dan wat fabrikanten meten in een laboratoriumomgeving. Bij zowel dieselpersonenauto’s als bestelbusjes op diesel heeft TNO gemeten dat de uitstoot van voornamelijk stikstofoxiden vaak tot vijf a zes keer hoger is dan wat fabrikanten opgeven.

Dat de schadelijke uitstoot van de meeste dieselauto’s hoger uitvalt dan Europese norm, komt doordat fabrikanten de auto’s zo afstellen dat ze bij de test in het laboratorium onder de maximaal toegestane norm blijven, maar dat ze bij rijomstandigheden in de praktijk flink meer stikstofoxiden uitstoten. Staatssecretaris Mansveld (Infrastructuur en Milieu) vindt het kwalijk dat fabrikanten zo weinig rekening houden met de kwaliteit van de leefomgeving. Op Europees niveau zette zij namens Nederland daarom stevig in op een nieuwe testmethode waarbij de uitstoot van auto’s in de praktijk op de openbare weg wordt gemeten. Eind mei werd in Brussel eindelijk overeenstemming bereikt om te komen tot deze Real Driving Emission Test.

Mansveld: ‘Het is goed dat er overeenstemming is over een nieuwe testmethode en dat nieuwe auto’s straks ook op met mobiele meetapparatuur op de openbare weg worden getest. Het terugdringen van de uitstoot van stikstofoxiden is belangrijk voor schonere lucht in steden. De volgende stap is nu dat er in Brussel zo snel mogelijk overeenstemming komt over de maximale uitstoot en een snelle invoer van de nieuwe test.’

De nieuwe testmethode moet uiterlijk eind 2017 gebruikt worden en een jaar later verplicht zijn voor alle fabrikanten van diesels. De hoogte van de maximale uitstoot van auto’s wordt waarschijnlijk in stappen vastgesteld en ingevoerd. Nederland zal met de kennis uit onder meer de TNO metingen pleiten voor een strenge nieuwe Europese norm.

Uit de metingen van TNO blijkt overigens dat nieuwe diesels die nog nauwelijks roetdeeltjes uitstoten omdat ze over een roetfilter beschikken. Ook is duidelijk dat één van de geteste Euro-6 dieselpersonenauto’s door gebruik van moderne technieken nu al veel minder stikstofoxiden uitstoot dan de andere geteste auto’s – en zelfs aan een aangescherpte Europese norm zou voldoen. Ook Euro-VI vrachtwagens zijn door toepassing van de meest moderne technologie de afgelopen jaren veel schoner geworden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.