Ads Top

’s-Hertogenbosch dingt mee naar titel European Green Capital 2017

’s-Hertogenbosch dingt op 17 en 18 juni in Bristol mee naar de titel voor de European Green Capital Award 2017. De Europese Commissie beloont met deze award de stad die hét voorbeeld is van duurzame stedelijke ontwikkeling in Europa. Ook Tauw heeft een bijdrage geleverd aan de duurzame ontwikkeling van ’s-Hertogenbosch.

De stad ’s-Hertogenbosch is (samen met Essen, Umea en Nijmegen) genomineerd voor de European Green Capital 2017 op basis van prestaties op het gebied van klimaat en energie, vervoer, groene stedelijke gebieden en duurzaam landgebruik, natuur en biodiversiteit, luchtkwaliteit, geluid, afvalproductie en -beheer, waterbeheer, beheer van afvalwater, eco-innovatie en duurzame werkgelegenheid.

‘s-Hertogenbosch werkt samen met vele partners aan duurzame ontwikkeling. Zo is de gemeente onder andere bezig om in 2020 de eigen gebouwen klimaatneutraal te hebben, wordt er gewerkt aan een hoogwaardig fietsnetwerk, de stimulering van elektrisch vervoer en aan een robuuste structuur van water- en natuurgebieden (Groene Delta). Met de opzet van ondermeer een innovatiecampus voor producten die de veiligheid, gezondheid en duurzaamheid van de gebouwde omgeving verbeteren, zet de gemeente ook in op het creëren van werkgelegenheid in combinatie met duurzame ontwikkeling. Zie voor een overzicht de infographic op de website van de gemeente ‘s-Hertogenbosch.

Tauw heeft voor ‘s-Hertogenbosch een analyse gemaakt van de gevolgen van klimaatveranderingen voor de stad. Daarbij is inzichtelijk gemaakt wat er gebeurt bij zeer extreme neerslag, bij hittegolven en droogte. Een goed leefklimaat in de openbare ruimte blijkt sterk samen te hangen met de aanwezigheid van groen, vooral met bomen in de stad. Bomen gaan hittestress tegen omdat de bladeren vocht verdampen, dat koelt de omgeving. De dreiging van klimaatverandering en toename van hitte is een extra reden om de stad met meer groen te verduurzamen. Maar ook wateroverlast door extreme neerslag vraagt om maatregelen. Het is  beter om ruimte voor groen en water te creëren dan om grote riolen aan te leggen. Het lokaal vasthouden en zo mogelijk infiltreren van regenwater maakt de stad aangenamer, klimaatbestendiger en robuuster.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.