Ads Top

RWE herkent zich niet in kwetsende uitlatingen actiegroep Storm Meeden

RWE herkent zich niet in de kwetsende uitlatingen die actiegroep Storm Meeden heeft gedaan afgelopen weekend. De actiegroep Storm Meeden heeft energieconcern RWE daarin vergeleken met de Duitse bezetter 70 jaar geleden en de landeigenaren/mede-initiatiefnemers landverraders genoemd. RWE vindt deze vergelijking te ver gaan. Deze boodschap wordt ook op de lokale school verkondigd waarbij zelfs een kwetsbare groep als kinderen tegen elkaar opgezet worden. Daarnaast is de lokale horeca te verstaan gegeven dat ze rekening moet houden met gewelddadige acties van hun achterban, die Storm Meeden zegt niet meer in de hand te hebben.

RWE en haar partners YARD ENERGY Development en Blaaswind zijn van mening dat de vergelijking van de actiegroep bijzonder ongepast is en roept Storm Meeden op haar maatschappelijke verantwoordelijkheid te nemen en te stoppen met het belemmeren van de open dialoog over windenergie in de regio. RWE, YARD ENERGY Development, en Blaaswind werken samen met het Rijk, de Provincie Groningen en de betrokken gemeenten mee aan de verduurzaming van energie zoals omschreven in het energieakkoord. De locatie voor de windturbines is aangemerkt als zoekgebied in de structuurvisie en is verbonden aan het doel van het Energieakkoord om in 2020 te komen tot 6000 MW windcapaciteit op land. Deze 6000 MW wordt verdeeld over heel Nederland. Voor de Provincie Groningen is dit 855,5 MW. De Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu kijken samen met Provincie en gemeenten waar deze windturbines het beste geplaatst kunnen worden. Dit is een democratisch proces waar we graag open en eerlijk over communiceren. RWE is bij dit project in beeld sinds de zomer van 2014 toen op verzoek van de Provincie Groningen en gesteund door een motie in de Tweede Kamer een zesde variant aan het lopende project is toegevoegd. YARD ENERGY Development en Blaaswind zijn al langer bij het traject betrokken, dat in 2010 als Rijkscoördinatieproject is aangemerkt.

De komende dagen staat een aantal informatieavonden gepland die onderdeel uitmaken van dat democratisch proces en waar iedereen in de gelegenheid wordt gesteld zich te laten informeren én zienswijzen in te dienen. De inwoners die graag informatie willen komen halen over de voortgang van het windpark mogen hier niet in belemmerd worden. Zij mogen zich niet bedreigd voelen doordat Storm Meeden aangeeft niet in te staan voor zijn achterban en daarmee probeert horeca en bezoekers van de informatieavond te intimideren. Dit is een ernstige situatie, omdat hierdoor een democratisch proces verhinderd wordt.

Op het moment dat een besluit over de locatie door de overheid is genomen, en op voorwaarde dat RWE, YARD ENERGY Development en Blaaswind daar een rol in spelen, kunnen wij de plannen pas definitief gaan uitwerken. Wij vinden het echter van groot belang om de omgeving in de plannen te betrekken. Daarom hebben we van het begin af aan open gestaan voor constructieve gesprekken met alle partijen in het gebied. We nemen onze verantwoordelijkheid om ook de komende periode de constructieve houding voort te zetten, en om in goed overleg met de omgeving te kijken hoe het windpark gerealiseerd kan worden. RWE, YARD ENERGY Development, en Blaaswind, de ministeries, de provincie en de betrokken gemeenten zijn daarmee transparant in hun communicatie.

Ook uit een gespreksverslag tussen provincie en RWE dat eerder uitgelekt is, werd duidelijk dat er slechts concurrentiegevoelige informatie stond in stukken tussen RWE en de Provincie Groningen, en geen geheime afspraken zoals werd gesuggereerd door actiegroep Storm Meeden. RWE, YARD ENERGY Development en Blaaswind benadrukken dan ook dat iedereen, juist nu, van harte welkom is om op de informatieavonden te komen praten of informatie in te winnen over de stand van zaken omtrent het Windpark N33. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.