Ads Top

Energieveilingen passen veilingproces aan

Online energieveilingen hebben naar aanleiding van een onderzoek van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) hun veilingproces aangepast vanwege mededingingsrisico’s. In plaats van alleen biedingen van energieleveranciers ter hoogte van de referentieprijs of daarboven te accepteren, worden voortaan ook biedingen onder de referentieprijs toegelaten. Hierdoor krijgen energieleveranciers meer mogelijkheden om aan een veiling mee te doen. Daarnaast wordt het aanbod aan consumenten die via deze veilingen willen overstappen van energieleverancier vergroot en kunnen zij nu ook kiezen voor een scherp aanbod dat onder de referentieprijs ligt. Anita Vegter, bestuurslid ACM: “Het is goed dat energieveilingen hun werkwijze hebben aangepast. Dit leidt tot meer mogelijkheden voor leveranciers en meer keuze voor consumenten.”

Bij energieveilingen die werken met een referentieprijs bepaalt de veilingmeester na eigen marktonderzoek vooraf een minimumprijs.  Biedingen van energieleveranciers die lager zijn dan deze referentieprijs werden voor het onderzoek vaak van verdere deelname aan de veiling uitgesloten.
Vorig jaar zomer is ACM een onderzoek gestart na signalen uit de markt en media over mogelijke prijsafspraken en misleiding van consumenten bij energieveilingen. Onderzocht is of veilingen die werken met een referentieprijs eerlijk verlopen en of consumenten wellicht voordeel mis lopen. Daarnaast is gekeken of consumenten volledig worden geïnformeerd over het veilingproces.

Vanuit het oogpunt van mededinging is het werken met een referentieprijs verboden als dit de concurrentie merkbaar beïnvloedt. Uit het onderzoek van ACM blijkt echter niet dat dit hier het geval was. Energieveilingen bedienen slechts een klein deel van de energiemarkt en consumenten zijn voor een goedkoop aanbod niet afhankelijk van energieveilingen. ACM heeft daarom geen overtredingen geconstateerd.

Echter wanneer meer energieleveranciers alleen via energieveilingen hun aanbod aan consumenten doen én er enkel gewerkt wordt met een referentieprijs voorziet ACM wel mededingingsrisico’s. Het aanbod voor consumenten wordt dan beperkt en het wordt voor hen lastiger om buiten een veiling om een goedkoper aanbod te krijgen. Om deze risico’s voor de toekomst weg te nemen heeft ACM met marktpartijen afgesproken dat voortaan ook biedingen onder de referentieprijs mee doen in de veiling en dat consumenten deze ook kunnen accepteren.

Uit het onderzoek blijkt ook dat de informatievoorziening aan consumenten beter kon, zoals een betere uitleg over het veilingproces en de wijze waarop prijzen tot stand komen. Omdat de algehele informatievoorziening aan consumenten al langer onder de maat is, heeft ACM vorig jaar concrete afspraken met de energiesector gemaakt hoe consumenten beter te informeren en welke informatie zij moeten krijgen om een geïnformeerde keuze te kunnen maken. ACM constateert dat energieveilingen consumenten vanaf eind 2014 beter zijn gaan informeren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.