Ads Top

Start verduurzaming campus TU Delft met 1,2 megawatt aan zonnepanelen

De TU Delft gaat de komende jaren sterk inzetten op de verduurzaming van de eigen campus. De aanleg van zonnepanelen op de daken van de TU Delft is een zichtbaar en groot begin van de TU Delft campus als duurzame proeftuin. Cofely zorgt voor de bouw en het onderhoud van de duurzame zonne-energiecentrale op veertien gebouwen van de TU Delft.

“Aan de TU Delft werken dagelijks duizenden onderzoekers en studenten aan duurzame innovaties. De campus is een uitstekende proeftuin om de wetenschap aan maatschappelijke uitdagingen te verbinden. Daarmee biedt de campus ruimte om naast verduurzamingsprojecten ook demonstratieprojecten en experimenten voor grootschalige toepassing in de bebouwde omgeving toe te passen” aldus Anja Stokkers, directeur Facilitair Management en Vastgoed van de universiteit.

De universiteit heeft zicht concreet tot doel gesteld om in 2020 een kwart van de dan bestaande energievraag zelf duurzaam op te wekken, 40% energie te besparen en haar eigen CO2 emissies met de helft terug te brengen. De TU Delft start dit voorjaar met de aanleg van 10.000 m2 aan zonnepanelen op de daken van de campus van de universiteit. Daarmee wordt 1,2 megawatt aan zonne-energie opgewekt en kan een deel van de universiteit van elektriciteit worden voorzien. Naar verwachting zijn alle zonnepanelen in september geïnstalleerd. De TU Delft is daarmee in Nederland de universiteit met het grootste oppervlakte aan zonnepanelen. De panelen zullen een miljoen kWh per jaar opwekken. Voor de opgewekte zonne-energie ontvangt de TU Delft een SDE+ subsidie. Later dit jaar komen er naar verwachting nog meer zonnepanelen op de daken van de studentenflats. Het plan is dat medewerkers van de universiteit hierin kunnen investeren.

Aan de TU Delft werken  onderzoekers in de onderzoeksgroep Photovoltaic Materials and Devices van prof. Miro Zeman aan het verhogen van het rendement van zonnecellen en PV systemen. Daarnaast werken de onderzoekers aan verschillende toepassingen van zonne-energie. Een deel van zonnepanelen wordt als proeftuin gebruikt voor onderzoek en onderwijs.

Voor Cofely sluit dit project aan op de eigen bedrijfsstrategie. Cofely biedt als duurzame en innovatieve technische dienstverlener totaaloplossingen op het gebied van energievoorzieningen bij gebiedsontwikkeling. In dit kader zet Cofely samen met de TU Delft een eerste stap in de verduurzaming van de campus. Naast de betrokkenheid in het innovatiegedeelte van deze gunning, installeert Cofely 4.500 zonnepanelen op de daken van veertien gebouwen van de TU Delft. Daarnaast realiseert Cofely voor 15 jaar het onderhoud met opbrengstgarantie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.