Ads Top

Provincie Noord-Holland kritisch over Rijksplannen voor windparken op zee

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Holland zijn teleurgesteld dat de ministers Henk Kamp (EZ) en Melanie Schultz Van Haegen - Maas Geesteranus (I&M) windparken op zee ook binnen de 12-mijlszone toe willen laten. Dat schrijft het college van Gedeputeerde Staten in een brief aan het Rijk.

De provincie heeft met een zogenaamde 'zienswijze' nogmaals laten weten tegen de plannen van het Rijk te zijn om ook molens binnen de 12-mijlszone te realiseren. Daarnaast pleit de provincie ook voor meer inspraak en invloed voor de kustgemeenten en de toeristische ondernemers in het gebied. “Het organiseren van een voorlichtingsavond is niet voldoende”, aldus GS in de brief aan het Rijk. Verder dringt de provincie aan op meer onderzoek naar de landschappelijke en economische effecten van windmolens op zee. 

Gedeputeerde Ralph de Vries (Duurzame Energie): “We zien grote kansen voor de offshore sector én windenergie op zee speelt ook een belangrijke rol bij de realisatie van de duurzame energiesector, maar wind op zee moet wel op draagvlak op zee en aan de kust kunnen rekenen.” 

De provincie heeft het Rijk al eerder laten weten dat zij niet tegen windenergie op zee is, maar de molens moeten dan wel meer dan 12-mijl (22 kilometer) uit de kust staan. Als de molens dichterbij komen dan kan dat een negatief effect hebben op onder meer het strandtoerisme in onze provincie.
Eind april liet het Rijk per brief weten dat zij toch een strook wil toevoegen aan twee reeds aangewezen windenergiegebieden. Door toevoeging van deze strook komen de windmolens op minimaal 18,5 km uit de kust (10 Nautische Mijl).

Een zienswijze indienen op de Notitie Reikwijdte en Detailniveau Rijksstructuurvisie Windenergie op Zee aanvulling gebied Hollandse Kust kan van 24 april tot en met 4 juni 2015.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.