Ads Top

Uitspraak rechter in Klimaatzaak Urgenda 'historische overwinning'

Vandaag oordeelde de rechtbank dat de Nederlandse Staat meer moet doen om de klimaatverandering tegen te gaan. De Staat moet ervoor zorgen dat de CO2 uistoot in 2020 25% lager is dan in 1990. Met het bestaande kabinetsbeleid zal dat niet lukken. Op initiatief van GroenLinks-Tweede Kamerlid Liesbeth van Tongeren zal de Tweede Kamer in debat gaan met minister-president Rutte. Van Tongeren: "Extra maatregelen, zoals een groener belastingstelsel, zijn onontkoombaar. Ik wil van het kabinet horen hoe en hoe snel zij zulke maatregelen gaan invoeren."

Urgenda heeft samen met ruim 900 burgers de Staat aangeklaagd omdat die te weinig maatregelen neemt tegen klimaaatverandering. Nederland bungelt onderaan de lijstjes als het gaat om het terugdringen van CO2 uitstoot of het opwekken van schone energie.
 
Van Tongeren: "Onze buren kunnen het wel. Duitsland zet bijvoorbeeld heel grote stappen in de strijd tegen klimaatverandering."
 
De rechtbank heeft nu geoordeeld dat de nederlandse Staat de plicht heeft om de leefomgeving van mensen te beschermen. De Staatmoet daarom meer doen om de klimaatverandering tegen te gaan. De rechtbank heeft de Staat nu bevolen om te zorgen voor verdere vermindering van de CO2 uitstoot. Van Tongeren: "Een historische overwinning voor iedereen die vecht tegen vieze energie. Maar het is natuurlijk een schande dat de rechter er aan te pas moet komen om het kabinet op zijn zorgplicht te wijzen."

Op initiatief van Van Tongeren zal de Kamer met minister-president Rutte debatteren over de gevolgen van de uitspraak voor het kabinetsbeleid. "Het kabinet moet nu vol aan de bak met maatregelen voor meer schone energie", aldus van Tongeren.
 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.