Ads Top

Auto als sleutel voor een duurzame toekomst

Op 1​1 juni hebben GreenFlux, Enexis, Renault Nederland, Wageningen UR/ACRRES, ICT Automatisering, Sycada Green, ICU Charging Equipment, Antea Group en Accenture de resultaten van het project ‘Smart Grid in Balans’ gepresenteerd.

Het project Smart Grid in Balans realiseert de wereldwijd koppeling tussen het wisselende aanbod van duurzame energie en de vraag hiernaar voor het opladen van elektrisch vervoer. Door de voertuigen gecontroleerd te laten opladen, vangen ze pieken en dalen in de energieproductie op. Als mobiele batterijen zorgen elektrische auto’s er dus voor dat duurzame energie grootschalig kan worden ingezet.

De productie van duurzame energie is afhankelijk van de beschikbaarheid van bijvoorbeeld wind en zon. Hierdoor ontstaan er pieken en dalen in het aanbod. Door elektrische voertuigen gecontroleerd te laten opladen, kan het deze pieken en dalen opvangen. Als het hard waait laadt de auto sneller op, als het windstil is juist langzamer. De mogelijkheid om de vraag naar energie te sturen maakt elektrische voertuigen een ideaal middel om duurzame energie grootschalig in te zetten, zonder dat het problemen geeft voor het energienet. Bij een ‘overschot’ aan duurzame energie, fungeert de auto als een mobiele batterij en ontlast zo het net. Dit betekent een enorme potentiële kostenbesparing, omdat hoge kosten voor netverzwaring en netbalancering worden vermeden. Nederland loopt hierin voorop in de wereld. Het ‘Smart Grid in Balans’ platform is het eerste dat open is voor alle netbeheerders, energiemaatschappijen, laadinfra providers, EV’s en intelligente laadstations en waar alle partijen in de wereld aan mee kunnen doen.

Onderdeel van ‘Smart Grid in Balans’ is een app voor berijders. Hiermee kunnen zij precies zien met welke (duurzame) energiebron hun auto wordt opgeladen. De berijder kan er zelfs voor kiezen alleen nog maar met duurzame energie op te laden. Met deze app heeft de berijder van een elektrisch voertuig tevens de hele laadomgeving van Nederland interactief tot zijn beschikking. Onderdeel van de applicatie is een slimme koppeling met de voertuigen van Renault. Hierdoor beschikt de app over relevante voertuigdata en kan het sturen van het opladen van het voertuig nog slimmer gebeuren. Deze koppeling is een waardevolle en unieke toevoeging aan het geheel van vraag en aanbod naar energie voor elektrische voertuigen.

Projectpartners GreenFlux, Enexis, ICT Automatisering, Sycada Green, ICU Charging Equipment, Wageningen UR/ACRRES, Antea Group, Accenture en Renault Nederland presenteerden ‘Smart Grid in Balans’. Gedurende het project worden er voor de elektriciteitsopwekking in de proefomgeving op de onderzoekslocatie ACRRES van de Wageningen UR in Lelystad gebruik gemaakt van zonnepanelen, een windmolenpark, statische batterijopslag en een biovergister met WKK. Tijdens het openingssymposium werd er een e-tour langs deze locaties georganiseerd, waar op ieder punt elektrisch geladen kon worden.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.