Ads Top

Open inloopavonden windenergie in Flevoland

De provincie Flevoland organiseert drie open inloopavonden rond het onderwerp windenergie. Dat gebeurt op 17, 23 en 24 juni aanstaande. Belangstellenden worden uitgenodigd te komen.

De provincie, gemeenten en windverenigingen werken samen met de Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu aan de ontwikkeling van nieuwe parken voor windenergie. Over de plannen en de procedure kunt u tijdens de inloopavonden op verschillende thema’s informatie krijgen en in gesprek gaan. Ook de windverenigingen zijn tijdens deze avonden aanwezig.
 In het najaar komt vanwege de nieuwe ontwikkelingen voor windenergie een ontwerp-Regioplan ter visie. Daarop zijn op dat moment zienswijzen mogelijk. Tijdens de inloopavonden kunt u de eerste informatie krijgen over de onderwerpen die in het Regioplan worden uitgediept.

De inloopavonden vinden op drie locaties plaats:
• 17 juni: Open Hof, De Zuid 2 in Dronten
• 23 juni: Provinciehuis, Visarenddreef 1 in Lelystad
• 24 juni: Open Haven, Kerkplein 8 in Zeewolde

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.