Ads Top

Boring NAM tweede diepe geofoonput locatie zeerijp

De boortoren van NAM gaat van vrijdag 15 mei tot eind augustus 2015 naar de locatie bij Zeerijp voor het boren van een tweede onderzoeksput. De eerste diepe geofoonput werd eind 2014 al op deze locatie geboord.

NAM voert verschillende onderzoeken uit om de relatie tussen gaswinning, aardbevingen en de veiligheid boven het Groningen-gasveld beter te begrijpen. Met het installeren van diepe geofoons in de twee onderzoeksputten op de locatie bij Zeerijp kan beter worden gemeten op welke diepte bevingen in de ondergrond plaatsvinden. Dat is belangrijk, omdat de diepte van een aardbeving mede bepaalt hoe de grond aan de oppervlakte beweegt bij een aardbeving. De geofoons worden geplaatst zodra de tweede put gereed is.

Tijdens deze boring zullen er ook gesteentemonsters uit de diepe ondergrond worden genomen, over een totale lengte van 180 meter. Onderzoek van deze monsters moet meer informatie geven over de sterkte en samendrukbaarheid van het gashoudende gesteente.

Wanneer de boortoren op de locatie bij Zeerijp staat, zal er onafgebroken, 24 uur per dag, worden geboord. Om veilig te kunnen werken wordt het terrein ’s nachts verlicht. Uiteraard proberen we de overlast van de boring zoveel mogelijk te beperken. Mocht u toch overlast ervaren of vragen hebben over onze werkzaamheden, dan kunt u contact met ons opnemen.

Bij voldoende belangstelling organiseert NAM een open dag in Zeerijp, waarbij omwonenden en andere geïnteresseerde bewoners van de regio meer te weten kunnen komen over de werkzaamheden en de techniek die wordt gebruikt om aardbevingen te meten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.