Ads Top

Shell neemt grootste CT-scanner in gebruik

Shell Technology Centre Amsterdam (STCA) neemt de grootste verticale CT-scanner ter wereld in gebruik. Het apparaat maakt het mogelijk om zeer gedetailleerde 3D-opnamen te maken van boorkernen tot 3 meter lang, terwijl vloeistoffen door het gesteente stromen. Het is de enige verticale CT-scanner ter wereld waarin de röntgenstraal rond het voorwerp draait. 

De verticale CT-scanner is ontwikkeld door Shell in samenwerking met het Fraunhofer-Gesellschaft en ProCon X-Ray GmbH. Het Rock and Fluids Science-team van Shell gaat de CT-scanner gebruiken om boorkernen – cilindervormige stukken gesteente uit een gas of oliehoudende bodemlaag – in beeld te brengen met 3D-technologie terwijl vloeistoffen door het gesteente stromen. De röntgenbron kan hiertoe om de boorkern heendraaien en het binnenste van het gesteente en de interactie met de aanwezige vloeistof tot op nanometerniveau in beeld brengen.

Bijzonder en essentieel is de fundering van de scanner. Het apparaat rust op twee granieten platen van elk 6000 kg die worden gescheiden door een laagje perslucht van slechts 2 micrometer dik. Dat is nog dunner dan spinrag. Het luchtlaagje zorgt voor een stabiele plaatsing van de boorkern ten opzichte van de röntgenbron. Het apparaat beschikt over nog andere unieke eigenschappen. Het kan bijvoorbeeld gesteentemonsters van maximaal 3 meter lang analyseren. Dit is twee keer zo lang als de maximale kernlengte die momenteel in conventionele horizontale scanners kan worden verwerkt. De machine weegt in totaal 60 ton. Dit is inclusief het gewicht van de met lood beklede kooi die de omgeving afschermt voor de röntgenstraling.
.
In de komende decennia zal door de verwachte groei van de wereldbevolking en een stijging van de levensstandaard voor veel mensen, de vraag naar energie toenemen. Gas en olie zullen een belangrijke blijven houden bij het voorzien in de energiebehoefte. Hierbij gaat de verticale CT-scanner een rol spelen. De beeldvormingstechniek biedt Shell de mogelijkheid om gas en olie uit bestaande en toekomstige bronnen efficiënter te produceren.

Shell heeft een speciaal Rock and Fluid Science-team dat zich concentreert op winningsonderzoek. Het team gebruikt al sinds 1986 CT-technologie, toen de eerste medische CT-scanner werd aangeschaft en aangepast om hun onderzoeksmogelijkheden te verbeteren. Het team gebruikt de technologie om de kwaliteit en kenmerken van verschillende soorten poreus gesteente te bepalen en om de stromingsprocessen in gesteente te bestuderen. Dit is het geologische aspect van het onderzoek. Het natuurkundige aspect is gericht op de stroming van vloeistoffen binnen deze poreuze gesteenten. Hierbij wordt gekeken naar de wijze waarop geïnjecteerd water, zeep of gas, die bij moeten dragen aan een betere winning, in het gesteente reageren met olie en gas.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.