Ads Top

30 procent minder gas betekent 5 procent krimp economie Groningen

De Groningse economie krimpt daardoor in 2015 naar verwachting met 5,0% en de schatkist loopt 1,2 miljard euro mis ten opzichte van de raming in de Voorjaarsnota.

Op 23 juni heeft minister Kamp van EZ in een brief aan de Tweede Kamer bekend gemaakt dat het productieplafond voor 2015 is bepaald op 30 miljard m3 aardgas. Dit impliceert volgens ING een 5% krimp van de Groningse economie. De economie van de COROP regio Overig Groningen (inclusief de Stad Groningen) krimpt zelfs met 6%. De inzet van het recent gesloten akkoord van het nieuwe bestuurscollege van de provincie Groningen gaat overigens nog een stap verder. Het college wil de gasproductie met nog 3 miljard verlagen naar 27 miljard m3 in 2015 en zo snel als mogelijk naar 12 miljard m3 per jaar in de toekomst. Dat zou ook voor de komende jaren krimp van de Groningse economie betekenen.

De Groningse economie is voor 40% afhankelijk van de gaswinning. Ook exclusief de gaswinning blijft de regionale groei achter bij de nationale groei (circa 1,5% versus 2,0%).De oorzaak hiervan is dat de momenteel flink aantrekkende sectoren industrie, groothandel, bouw en transport minder sterk vertegenwoordigd zijn in deze regio dan landelijk.

Door verlaging van het productieplafond dalen de aardgasbaten in 2015 naar 7,7 miljard euro. Een forse afname omdat in 2014 nog voor 10,3 miljard euro aardgas werd verkocht. De Voorjaarsnota hield rekening met een daling tot 8,9 miljard euro. Het productieplafond leidt dus tot een nieuwe tegenvaller van 1,2 miljard euro. ING hanteert als vuistregel dat elke 2,5 miljard m3 verlaging van de gasproductie de BBP-groei drukt met 0,1%-punt. Voor geheel 2015 betekent dit een negatief effect op de economische groei van circa 0,5%.

Aardgaswinning lijkt een krimpsector te worden, maar Groningen sorteert al voor op nieuwe groeimogelijkheden. Er zijn ook volop kansen voor extra groei. De bouw van een nieuw stikstof mengstation in Zuidbroek om geïmporteerd gas geschikt te maken voor het Nederlandse net is daarvan een voorbeeld. Ook de flink aantrekkende bouwsector ziet mogelijkheden. Herstel van aardbevingsschade levert extra werk op. Vaak blijft het niet bij herstel alleen. Veel Groningers grijpen de kans aan om zonnepanelen te installeren of hun woning te isoleren. Op de middellange termijn zal het noorden echter vooral haar kaarten moeten zetten op de al aanwezige innovatieve technologieën, zoals energie (´Energy Valley´ Eemshaven), agrifood (‘biobased economy’) en ICT (´Datagateway to Europe´ met onder andere Google, IBM en start-ups rond de campus van de Rijksuniversiteit van Groningen).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.