Ads Top

Aanleg noordtak warmtenet Arnhem haalbaar

De gemeente Arnhem, de provincie Gelderland en een aantal belangrijke partners zien goede mogelijkheden om het Arnhemse warmtenet, een duurzame warmtevoorziening, uit te breiden met een zogenoemde 'noordtak'. Onderzoek heeft uitgewezen dat de aanleg van zo'n noordtak technisch mogelijk én financieel haalbaar is.

Vooral een tracé van Velperbinnensingel langs Apeldoornseweg naar Rijnstate en Koninklijke Burgers' Zoo is kansrijk omdat de riolering hier met ingang van eind 2016, begin 2017 vervangen wordt. Er kunnen dan twee vliegen in één klap geslagen worden, ofwel kan er 'werk met werk' gemaakt worden.

Gemeente en provincie én de betrokken partners Rijnstate, Burgers' Zoo, Nuon, Alliander DGO en de GGZ-instelling Pro Persona hebben op basis van de uitkomsten van het onderzoek besloten om samen verder te gaan met de ontwikkeling van de noordtak (kosten op basis van huidige inzichten: circa 6 miljoen euro). Dat betekent dat de komende tijd onder meer nader onderzoek wordt gedaan, de financiering wordt geregeld en vergunningen worden aangevraagd. Zo wordt bijvoorbeeld onderzocht of en hoe het nieuwe tracé verder uitgebreid kan worden. Naar verwachting volgt eind dit jaar het definitieve 'go-no go' besluit.

Een warmtenet met restwarmte afkomstig van onder andere afvalverbrander AVR draagt bij aan een schone, gezonde en duurzame regio, zónder dat de energierekening voor de eindgebruiker stijgt. Streven is juist dat die minder gaat betalen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat in de regio Arnhem-Nijmegen een groei van het aantal aansluitingen op het net mogelijk is van 27.000 nu tot circa 90.000 in 2030.

Bij een warmtenet wordt restwarmte uit industriële processen via ondergrondse heet water leidingen getransporteerd naar woningen en bedrijven. Nu gaat het nog om restwarmte die overblijft nadat bij afvalverbranding elektriciteit is opgewekt. In de toekomst kunnen ook nieuwe duurzame warmtebronnen worden aangesloten.

Om zich nadrukkelijk te verbinden aan de ontwikkeling van de 'noordtak warmtenet' hebben de betrokken partijen hiertoe officieel een intentieverklaring ondertekend tijdens een bijeenkomst van het netwerk New energy made in [Arnhem] op 24 juni.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.