Ads Top

Tauw brengt CO2-uitstoot verder terug

Op basis van de emissies van 2010 heeft Tauw de reductiedoelstellingen voor de jaren 2012 tot en met 2014 vastgesteld. De reductiedoelstellingen zijn opgesteld voor scope 1 en 2 (o.a. brandstof voor onze zakelijke kilometers, elektriciteit en aardgas) en scope 3 emissies (woon-werkverkeer, afvalverwerking en onze verlichtings- en bodemsaneringsprojecten).

De doelstelling voor scope 1 en 2 gaat uit van een reductie van 20 procent in 2014 ten opzichte van 2010. Voor scope 3 stelt Tauw zich tot doel om de CO2-uitstoot voor woon-werkverkeer tot 2015 te reduceren met 2% ten opzichte van 2010. Voor afvalverwerking is ons doel om 1% te reduceren ten opzichte van 2010. De doelstellingen zijn uitgedrukt per FTE.

In de tussenliggende periode hebben een aantal grote veranderingen bij Tauw plaatsgevonden die grote invloed hebben op het behalen van de reductiedoelstellingen van scope 1 en 2 emissies in 2014. De belangrijkste verandering is de reorganisatie in 2013, waardoor het aantal medewerkers sterk is verminderd. Doordat de doelstellingen uitgedrukt zijn per FTE is het vrijwel onmogelijk gebleken de doelstellingen te halen. Dit gaf aanleiding om de doelstellingen voor scope 1 en 2 emissies (reductie van 20% in 2014 ten opzichte van 2010) te herzien naar absolute getallen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.