Ads Top

Nederlandse gasmarkt gaat veranderen

Als er minder gas uit Groningen veld gewonnen wordt, moet meer gas uit het buitenland worden geïmporteerd. Om dat gas geschikt te maken voor koken en verwarming van Nederlandse huishoudens moet stikstof bijgemengd worden. Daarvoor moet een nieuwe stikstofinstallatie gebouwd worden. Deze kosten worden verrekend in de transporttarieven voor gas die

Gas is flexibel en relatief schoon. Gascentrales stoten ruim twee keer minder CO2 uit dan steenkolencentrales bij dezelfde elektriciteitsproductie. Als brandstof kan gas een belangrijke rol spelen bij de overstap naar een betaalbare betrouwbare en schone energievoorziening. Gas wordt vaak bestempeld als een geschikte bron van energie om elektriciteit op te wekken wanneer duurzame bronnen zoals wind en zon geen elektriciteit kunnen produceren, omdat bijvoorbeeld de zon niet schijnt of de wind niet waait.

“De Europese Commissie heeft onlangs haar plannen voor een Energie Unie gepresenteerd in combinatie met een ambitieus klimaatbeleid. Bij de invulling van die plannen spelen de toezichthouders een belangrijke rol”, zegt Remko Bos die ook vice voorzitter is van het Europese samenwerkingsverband van energietoezichthouders (CEER).

Toezichthouders zetten zich in voor een energiemarkt zonder grensbelemmeringen, waar marktpartijen en afnemers optimale keuzes kunnen maken. Dit levert niet alleen een goede prijs voor de energie die je koopt. Het levert ook de juiste investeringssignalen en is daarmee een belangrijk element in het borgen van de leveringszekerheid. Het bieden van reguleringszekerheid is daarbij een belangrijke voorwaarde. Remko Bos: “Tien jaar geleden was het werk van de Nederlandse toezichthouder vooral gericht op Nederland. Nu zijn de vraagstukken vooral Europees. We moeten steeds op gedetailleerder niveau met elkaar samenwerken aan regionale en Europese oplossingen”.

Remko Bos benadrukte tijdens het Wereldforum dat de rol van de consument belangrijker wordt in de transitie naar duurzame energie. Omdat duurzame energie niet permanent in gelijke mate wordt geproduceerd, zal ook de flexibiliteit aan de vraagzijde (naast de aanbodzijde) moeten toenemen. De consument kan daarin een belangrijke rol spelen, bijvoorbeeld door energie te besparen op tijdstippen dat netwerken een piekbelasting kennen. Toezichthouders zouden de consument hierover kunnen bijstaan en informeren, bijvoorbeeld door transparantie te bieden over kosten en tarieven, of de consument  te laten zien wat de voordelen zijn van besparingen. Aan de aanbodzijde zou de rol van opslag van elektriciteit belangrijker kunnen worden om de flexibiliteit te vergroten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.