Ads Top

RWE, YARD ENERGY en Blaaswind betreuren gemiste kans op dialoog in Meeden

RWE, YARD ENERGY Development en Blaaswind vinden het van groot belang om de omgeving in de plannen van het Windpark N33 te blijven betrekken. Maar dat lijkt niet te lukken. In de gemeente Menterwolde was een voorlichtingsavond gepland. Met deze informatieavond zou iedereen in de gelegenheid gesteld worden zich te laten informeren én zienswijzen in te dienen met betrekking tot het Windpark N33. Die avond is niet doorgegaan.

Op de informatieavonden in de gemeenten Veendam en vooral in Scheemda waren er volop discussies en veel vragen. Het energiebedrijf zegt: 'Door met ons het gesprek aan te gaan, weten wij nu beter welke vragen er leven onder de bewoners en welke zorgen er zijn, en kunnen we samen zoeken naar de optimale uitkomst. Naast het gesprek met elkaar aangaan, bieden wij ook de mogelijkheid een groot windpark te bezoeken in de omgeving en op deze manier zelf ervaring met een windpark op te doen. Vorig jaar zijn deze excursies ook georganiseerd en is op deze manier ervaren wat de afstand is, hoe ze eruit zien en/of welke hinder er ondervonden wordt.'
De Ministeries van Economische Zaken en Infrastructuur en Milieu kijken samen met Provincie Groningen en drie betrokken gemeenten waar de windturbines het beste geplaatst kunnen worden. RWE is bij dit project in beeld sinds de zomer van 2014 toen op verzoek van de Provincie Groningen, en gesteund door een motie in de Tweede Kamer, een zesde variant aan het lopende project is toegevoegd.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.