Ads Top

VEH: regie Nationaal Coördinator ook bij schadeafwikkeling hard nodig

De NAM maakt onvoldoende werk van de afwikkeling van de oudere schades in het Groninger aardbevingsgebied. Dat concludeert Vereniging Eigen Huis nadat zij de melders op haar Urgentielijst die tot 1 januari openstond, gevraagd heeft naar de voortgang in hun dossiers sinds december 2014. Slechts 14% van de op gedupeerden op deze lijst geeft aan dat hun schade inmiddels hersteld is.

De vereniging vindt dat Nationaal Coördinator Hans Alders de regie op het schadeherstel van de NAM moet overnemen. Zijn takenpakket voorziet hier nu niet in. "Daarnaast is er grote behoefte aan een aardbevingsconsulent, die achter de bewoners staat en tegenwicht kan bieden", aldus Cindy van de Velde, algemeen directeur van Vereniging Eigen Huis. "Vooral de groep bewoners tussen de 45 en 55 voelt zich machteloos door de aardbevingsproblematiek. Dat is een ernstig signaal, omdat deze groep door hun maatschappelijke positie en door werk gecombineerd met zorg voor kinderen en ouders een belangrijke ruggengraat voor de samenleving is".

Het Centrum voor Veilig Wonen dat op 1 januari van start is gegaan, behandelt voorlopig alleen schades die na deze datum zijn gemeld. Oudere schades liggen dus nog bij de NAM. Hoewel de NAM heeft beloofd deze oude schades voor het eind van dit jaar op te lossen, blijkt hier in de praktijk nog weinig van en hebben gedupeerden daar ook geen vertrouwen meer in.

In tegenstelling tot de uitspraken van minister Kamp aan de Tweede Kamer dat het proces goed loopt en dat de NAM alle schades voor het einde van het jaar heeft opgelost, laat de opvolging van de Urgentielijst een veel somberder beeld zien. Gedupeerden zitten nog steeds met beschadigde huizen, ellenlang getouwtrek over de schade en een bewijsprobleem. Slechts bij 14% van de respondenten is de schade hersteld. Bij nadere bestudering van deze hersteld meldingen blijkt dat ofwel de weg naar herstel zeer traag en moeizaam is geweest, ofwel dat slechts gedeeltelijk herstel heeft plaatsgevonden.

De vereniging vindt dat Nationaal Coördinator Alders ook voor wat betreft het schadeherstel door de NAM en het CVW de coördinatie ter hand moet nemen naast zijn rol bij het aardbevingsbestendig maken van woningen en gebiedsontwikkeling. De komst van het CVW heeft, zo hoort de vereniging van haar Groningse leden, in de praktijk nog niet tot een schadeafhandelingstraject geleid waarbij de gedupeerde wèl wordt ontzorgd. Het kader van de NAM waaraan het Centrum zich moet conformeren belemmert een dergelijke aanpak.

Vertrouwen in met name overheid en NAM is bij de Groningse woningbezitter niet in beeld. De aardbevingen roepen veel en heftige emoties op. Niet alleen moeten alle betrokken instanties handelen vanuit begrip voor deze emoties, ook zouden zij moeten openstaan voor oplossingen die woningeigenaren zelf naar voren brengen. Hierbij hoort ook dat partijen verantwoordelijkheid nemen. De instelling van een 'aardbevingsconsulent', iemand die gedupeerden helpt om de beste oplossing te vinden voor hun specifieke persoonlijke situatie en tegenwicht biedt aan de professionele en zakelijke benadering van de NAM en het CVW als tegenpartij is hard nodig.

Deze conclusie trekt Vereniging Eigen Huis aan de hand van een nadere analyse door de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) van de antwoorden die 499 Groningers in januari gaven toen de vereniging hen vroeg naar de oplossing voor hun eigen situatie. Professor George de Kam en Rozanne Spijkerboer van de RUG analyseerden op verzoek van Vereniging Eigen Huis deze open antwoorden.

De vereniging stuurt haar bevindingen van de Urgentielijst en de analyse van de RUG naar de Nationaal Coördinator, de Dialoogtafel en de landelijke politiek.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.