Ads Top

Resultaat heronderzoek Dordtse Kil: flexibel elektriciteitsvermogen hard nodig

Op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV kunnen nu ook klanten van Stedin die in de wachtrij stonden stroom terugleveren. Dit is het resultaat van een ‘heronderzoek naar congestiemanagement’, waarbij is gekeken hoe het bestaande lokale elektriciteitsnet optimaal kan worden benut.

Hierna zit het net helaas vol totdat het is uitgebreid. Flexibel elektriciteitsvermogen voor congestiemanagement blijft zodoende hard nodig om een nieuwe wachtrij, voor de teruglevering van stroom door klanten met (grootschalige) duurzame initiatieven, te voorkomen.

Netbeheerder Stedin heeft in haar heronderzoek geconcludeerd dat in dit specifieke gebied tijdelijk de ‘spitsstrook’ van het elektriciteitsnet verantwoord en veilig kan worden ingezet om de huidige wachtrij van transportvermogen te kunnen voorzien. Maar dat is geen vanzelfsprekende oplossing, dit kan niet overal.

Sinds september 2021 kunnen door congestie – filevorming op het elektriciteitsnet – nieuwe duurzame projecten op bedrijventerreinen Dordtse Kil III en IV hun opgewekte energie niet terugleveren aan het elektriciteitsnet. Om hier iets aan te doen, breidt Stedin de capaciteit van het lokale net uit met een nieuw transportstation op Dordtse Kil, aan de Heliotroopring in Dordrecht. Dit nieuwe station levert 50 megawatt extra transportcapaciteit op. Dat is te vergelijken met de capaciteit die nodig is om 12.500 huishoudens van stroom voorzien. Deze extra capaciteit is echter naar verwachting pas eind 2025 beschikbaar.

Stedin doet een blijvende oproep aan partijen in het gebied om, tegen een vergoeding, flexibiliteit aan te bieden – zowel voor de afname als voor de teruglevering van elektriciteit. Dit kan onder meer door het, op verzoek van de netbeheerder, tijdelijk afschakelen van een elektriciteitsproductie-installatie, zoals een windpark, zonnepark of warmtekrachtkoppeling (WKK) op momenten dat er veel zon of wind is. Op die manier komt er ruimte vrij op het net voor andere klanten.

Flexibel elektriciteitsvermogen inzetten is niet alleen maatschappelijk relevant, het bevordert ook de (lokale) energietransitie. Daar tegenover ontvangt de ondernemer een vergoeding voor het geleverde flexvermogen, voor gemiste energieopbrengsten.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.