Ads Top

Afbouw van GasTerra verlengd

Als gevolg van de beëindiging van de Groningenproductie heeft gashandelsbedrijf GasTerra in 2020 bekend gemaakt zijn activiteiten op termijn te beëindigen. De onderneming voorzag destijds dat de afbouw van de activiteiten zou eindigen op 31 december 2024.

Hoewel de afbouw van veel bedrijfsprocessen volgens plan verloopt, heeft GasTerra voor de volledige afbouw meer tijd nodig. De einddatum van het bedrijf is daarom gewijzigd en vastgelegd op 31 december 2026.

GasTerra zal ook in de extra afbouwjaren geen in- of verkoopcontracten afsluiten of verlengen of nieuwe activiteiten ontplooien, tenzij noodzakelijk voor de balancering van de gasportefeuille. Het doel van het kabinet is om de Groningenproductie in 2023 of uiterlijk 2024 te beëindigen. De besluitvorming hierover heeft geen relatie met de verlengde afbouw van GasTerra. Verder blijft in de verlengde afbouw de aandeelhoudersstructuur ongewijzigd en de financiële robuustheid van GasTerra onaangetast.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.