Ads Top

Vijftig bedrijven hebben interesse om flexibel met elektriciteit om te gaan

De zoektocht naar bedrijven in de regio’s Flevopolder, Utrecht en Gelderland die flexibel met hun elektriciteitsvermogen kunnen omgaan heeft circa 50 geïnteresseerde bedrijven opgeleverd. Deze bedrijven meldden zich na een brede oproep om mee te helpen om het elektriciteitsnet flexibel te gebruiken, zodat er meer ruimte ontstaat voor nieuwe aanvragers.

Onder de geïnteresseerde bedrijven zitten onder meer tuinders en kleinere industrieën. Een eerste inschatting is dat deze bedrijven samen een beperkte hoeveelheid aan flexpotentieel voor de hele regio meebrengen. De vraag naar flexibel vermogen in het gebied is momenteel groter. Wanneer het flexaanbod niet voldoende is, blijven veel partijen op de wachtlijst staan.

De netbeheerders analyseren momenteel in hoeverre de aangeboden hoeveelheid flexibel vermogen een oplossing biedt voor het congestievraagstuk. De conclusies worden verwerkt in een eindrapport, dat in september/oktober zal verschijnen.

In 2022 kondigde TenneT aan dat de grenzen van de capaciteit van het elektriciteitsnet in zicht kwamen. Grootverbruikers die zich wilden vestigen of hun bestaande aansluiting wilden verzwaren zijn op een wachtlijst terecht gekomen.  

Recent kondigde demissionair minister Jetten al aan dat hij op zoek gaat naar een speciale coördinator om flexibel gebruik van het stroomnet door ondernemers verder te ontwikkelen. Binnen het landelijke actieprogramma netcongestie is inmiddels ook een platform opgericht om ondernemers hiermee op weg te helpen. Flexibiliteit in een belangrijke sleutel in de omschakeling naar een duurzaam energiesysteem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.