Ads Top

Utrecht brengt toekomstige energieprogrammering en slimme oplossingen in beeld

De afgelopen jaren is er groeiende schaarste op het elektriciteitsnetwerk in de provincie Utrecht: vraag en aanbod van elektriciteit stijgen harder dan de beschikbare netcapaciteit. Dat betekent dat een aansluiting op het elektriciteitsnetwerk voor bijvoorbeeld bedrijven, woonwijken of laadpleinen de komende jaren niet meer vanzelfsprekend is.

Daarom werken netbeheerder, provincie Utrecht en regio’s samen om te kijken wat wel mogelijk is op de korte termijn, door het toepassen van slimme oplossingen of het zoeken naar flexcapaciteit.

Onlangs heeft het College van Gedeputeerde Staten daarover de eerste stap genomen. De P-MIEK is vastgesteld; dit is het integraal programmeren van het Utrechtse energiesysteem van de toekomst.

Het P-MIEK (Provinciaal Meerjarenprogramma Infrastructuur Energie en Klimaat) is een vooruitblik op het benodigde Utrechtse energiesysteem van de toekomst. De provincie werkt samen met netbeheerders Stedin en TenneT, de regio's U10, Amersfoort en Food Valley en de 26 Utrechtse gemeenten om de ambities op het gebied van o.a. wonen, werken en mobiliteit voor de periode 2030-2050 in beeld te brengen. Daarnaast wordt er gekeken welke energie (infrastructuur) er nodig is om deze ambities te realiseren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.