Ads Top

Warmteleverancier NEXT NRG moet storingen bijhouden en verbruikers correct compenseren

Warmteleverancier NEXT NRG moet storingen in het warmtesysteem in het appartementencomplex State in Amsterdam structureel en op de juiste manier bijhouden en publiceren. Ook moet het bedrijf compensatievergoedingen betalen voor storingen die langer dan 8 uur hebben geduurd, op de manier zoals de Warmtewet dat voorschrijft.

Als NEXT NRG zich niet aan de regels houdt, moet het bedrijf maximaal 250.000 euro aan dwangsommen betalen. Dat heeft de Autoriteit Consument & Markt (ACM) besloten naar aanleiding van een handhavingsverzoek van een bewoner.

De bewoner heeft de ACM gevraagd op te treden, omdat NEXT NRG geen storingsregistratie publiceert en de begin- en eindtijd van storingen niet goed vaststelt. Uit het onderzoek van de ACM blijkt dat NEXT NRG bij het registreren van storingen niet kijkt naar de tijd dat het warmtesysteem is uitgevallen, maar kijkt of de ruimtetemperatuur in de woning niet onder de 20 graden is gekomen. Ook blijkt uit het onderzoek dat NEXT NRG pas vanaf 24 uur storing compensatie uitbetaalt, terwijl deze verplichting vanaf 8 uur storing geldt. Hierdoor krijgen bewoners te lage bedragen aan storingscompensatie uitbetaald. NEXT NRG heeft verbruikers ook niet goed voorgelicht over het recht op terugbetaling bij verminderde kwaliteit, zoals de wet voorschrijft.

Warmteleveranciers moeten informatie over storingen publiceren, zodat klanten kunnen controleren of zij recht hebben op een compensatievergoeding. Bij storingen van langer dan 8 uur kan een verbruiker recht hebben op compensatievergoeding. Een warmteleverancier moet de compensatie, binnen 6 maanden na de storing, zelf uit betalen. Een warmteverbruiker hoeft daar dus geen verzoek voor in te dienen.

NEXT NRG vindt dat het bedrijf zich niet aan de Warmtewet hoeft te houden, omdat het bedrijf alleen het systeem bezit en onderhoudt en daarom geen warmteleverancier zou zijn. De ACM is het daar niet mee eens. NEXT NRG is eigenaar van het systeem en levert warmte en is daarom de warmteleverancier van de bewoners van het complex. NEXT NRG moet zich dus houden aan de eisen van de Warmtewet en zorgen voor betrouwbare levering van warmte. De ACM gaat ervan uit dat met dit ingrijpen NEXT NRG haar verantwoordelijkheden neemt en zorg draagt voor een betrouwbare levering van warmte.

De voorzieningenrechter heeft een verzoek om voorlopige voorziening van NEXT NRG tegen het handhavingsbesluit grotendeels afgewezen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.