Ads Top

Alliander wil Kenter verkopen aan ABP en OMERS Infrastructure

Alliander is van plan om dochterbedrijf Kenter te verkopen aan een consortium bestaande uit ABP en OMERS Infrastructure. Daarover hebben Alliander, ABP en OMERS Infrastructure overeenstemming bereikt. De investering namens ABP wordt gedaan door APG Asset Management. Komende periode worden de gebruikelijke advies- en goedkeuringstrajecten met o.a. de mededingingsautoriteiten en aandeelhouders van Alliander doorlopen. Het streven is om de komende maanden de transactie af te ronden.

Eind 2022 kondigde Alliander aan op zoek te gaan naar een andere eigenaar voor Kenter. Afgelopen maanden is een zorgvuldig verkoopproces doorlopen met aandacht voor de belangen van alle stakeholders. Daarbij is gekozen voor een gecontroleerde veiling, waarbij – voorafgaand aan het verkoopproces en in samenspraak met de aandeelhouders en de medezeggenschap – kwaliteitseisen en beoordelingscriteria zijn geformuleerd. Bij de uiteindelijke keuze voor een nieuwe eigenaar is goed gekeken naar de mate waarin invulling is gegeven aan de beoordelingscriteria en de wijze waarop deze zijn geborgd.

Het werk dat Kenter doet, nu en in de toekomst, is zeer relevant voor de energietransitie. Die relevantie komt buiten Alliander beter tot zijn recht, omdat Alliander als netwerkbedrijf te maken heeft met beperkende wet- en regelgeving. De beperkingen zullen de komende jaren naar verwachting verder toenemen en een steeds grotere belemmering vormen voor het werk van Kenter en haar medewerkers.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.