Ads Top

Liander: Huishoudens kunnen vaker opgewekte zonnestroom niet kwijt

Liander ziet dat meer huishoudens hun opgewekte zonnestroom, niet altijd kwijt kunnen op het elektriciteitsnet. In de eerste helft van 2023 kwam dit gemiddeld drie keer zoveel voor ten opzichte van de eerste helft van 2022. Wanneer het laagspanningsnet – het elektriciteitsnet op wijkniveau – te veel zonnestroom tegelijk moet afvoeren, kunnen spanningsproblemen optreden. Omvormers van zonnepanelen schakelen dan automatisch uit om overspanning te voorkomen.

Spanningsproblemen komen tegenwoordig steeds vaker voor nu veel huizen zonnepanelen op het dak hebben. Vooral omdat het net in veel wijken in het verleden niet is aangelegd op grootschalige, gelijktijdige teruglevering van zonnestroom.

In het werkgebied van Liander (Noord-Holland, Flevoland, Friesland, Gelderland en het bovenste deel van Zuid-Holland), nam het aantal daken van woningen en kleine bedrijven met zonnepanelen in de eerste helft van 2023 met 15% toe. Op ruim 870.000 van deze daken liggen nu zonnepanelen.

Als zonnepanelen veel meer elektriciteit opwekken dan door een huishouden wordt gebruikt, wordt deze niet-gebruikte elektriciteit teruggeleverd aan het net. Dat kan ervoor zorgen dat het elektriciteitsnet te zwaar belast raakt. In zo’n geval schakelt de omvormer de zonnepanelen tijdelijk uit, om te voorkomen dat de belasting op het net te hoog wordt. Liander ontving in het eerste halfjaar van 2023 ruim 3.400 meldingen van klanten die tijdelijk hun zonnestroom niet konden terugleveren. Ruim drie keer zo veel als in dezelfde periode vorig jaar.

Wanneer omvormers bij overspanning niet uitschakelen, kan dat schade opleveren aan apparatuur of geeft dat risico op kortsluiting. De uitschakeling is altijd tijdelijk; de omvormer schakelt zelf weer in als het risico op overspanning niet meer aan de orde is. Het uitschakelen van omvormers is vervelend voor huishoudens met zonnepanelen, want op het moment dat de omvormer uitschakelt, wordt zonnestroom niet meer teruggeleverd aan het net en is het meestal ook onmogelijk om de eigen opgewekte stroom te benutten. 

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.