Ads Top

312 miljoen euro subsidie voor SolarNL, de nieuwe Nederlandse zonne-energie maakindustrie

Het kabinet investeert 312 miljoen euro in een nationaal programma voor grootschalige productie van zonnecellen en zonnepanelen in Nederland. Van deze 312 miljoen is 135 miljoen direct toegekend en 177 miljoen voorwaardelijk; daarnaast wordt ook een lening van 100 miljoen ter beschikking gesteld. 

Dat is op vrijdag 30 juni 2023 bekend gemaakt door Rianne Letschert, voorzitter van de Adviescommissie van het Nationaal Groeifonds. Het SolarNL programma is een ambitieuze samenwerking tussen bedrijfsleven en onderzoeksinstituten voor de ontwikkeling en grootschalige productie van circulaire geïntegreerde zonnecellen en -panelen van Nederlandse bodem.
 
Elektriciteit uit zonlicht speelt een sleutelrol in de energietransitie. Het SolarNL programma verzilvert de grote kennis die Nederland heeft om een nieuwe generatie zonnecellen en -panelen te ontwikkelen waarmee de energietransitie wordt versneld. De nieuwe zonne-producten worden ontworpen op basis van volledig circulaire productieprocessen die weinig CO2 verbruiken. De nieuwe zonne-systemen zijn door esthetische ontwerpen deels onzichtbaar in de omgeving te integreren en hebben een omzettingsrendement dat hoger is dan bestaande technologieën. Dit zorgt voor een sterke vermindering van de hoeveel ruimte die nodig is om zonne-energie op grote schaal in onze maatschappij te implementeren.

Het SolarNL programma verbindt de hele keten van de leveranciers van materialen en machines, productiefabrieken en bedrijven die geïntegreerde zonnepanelen grootschalig gaan gebruiken. De Groeifonds-toekenning vormt een sterke impuls voor een nieuwe maakindustrie voor zonnepanelen voor gebruik in eigen land en in Europa. Daarmee draagt het SolarNL programma bij aan de energietransitie én de energieonafhankelijkheid van Nederland en de Europese Unie.

Doel van het project is de ontwikkeling én industrialisatie van drie innovatieve zonne-technologieën, die elk concurrerend zullen zijn op verschillende markten: 1) hoog-rendements silicium “heterojunctie” zonnecellen, 2) flexibele zonne-folies op basis van het nieuwe materiaal perovskiet en 3) op maat gemaakte zonne-producten voor integratie in gebouwen en automotive toepassingen en “tandem-zonnecellen” met een nog verder verbeterd rendement.

Grote toegevoegde waarde door publiek een private investeringen
De totale begroting van SolarNL bedraagt 898 miljoen euro, waarvan 586 miljoen euro door private financiering wordt gedekt. De Groeifonds-toekenning is 312 miljoen euro. Invest-NL krijgt vanuit de Groeifondsaanvraag eveneens 100 miljoen euro in beheer die als lening een impuls kan geven aan de ontwikkeling van de markt in Nederland.

Het SolarNL-programma leidt tot een verwachte toegevoegde waarde voor de Nederlandse economie van 500-700 miljoen euro/jaar in 2031 en cumulatief 20-25 miljard euro in 2050. Daarnaast zal de lokale productie van zonne-producten grote maatschappelijke baten opleveren, zoals het behalen van de nationale klimaatdoelstellingen in 2030 en 2050 en de versterking van de strategische autonomie voor onze energievoorziening.

SolarNL wordt uitgevoerd door een consortium van negen Nederlandse zontechnologie-bedrijven, Solarge, MCPV, HyET Solar, Compoform, Exasun, Energyra, Lightyear Layer, IM Efficiency, Taylor, NWO-Instituut AMOLF, zes universiteiten (Amsterdam, Delft, Eindhoven, Groningen, Twente, Utrecht), TNO en drie hogescholen (Hanzehogeschool, Saxion, Zuyd). Daarnaast zal een groot aantal bedrijven en instellingen profiteren van het nieuwe ecosysteem dat met SolarNL wordt opgebouwd; ruim 50 bedrijven en instellingen hebben het programmavoorstel bij de indiening ondersteund. Het programma kent open calls van de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) en de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk onderzoek (NWO) die het voor partijen mogelijk maken later bij het programma aan te sluiten. Het programma-management wordt gehuisvest bij NWO-instituut AMOLF in Amsterdam.

Het Ministerie van EZK ondersteunt SolarNL met het oog op de voorziene positieve bijdrage aan de energietransitie, het behalen van de klimaatdoelstellingen en de opbouw van duurzaam Nederlands verdienvermogen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.