Ads Top

Friesland wil meer inzicht in energiesysteem van de toekomst

De provincie Fryslân werkt, in samenwerking met partners van de Friese Energietafel, aan een nieuw instrument voor de aanpak van de energietransitie. Het gaat om een programma met projecten van regionaal (gemeentegrens overschrijdend) belang. Door de huidige problemen met congestie op het elektriciteitsnet ligt de focus op de onderstations in dit net. Provincies stellen dit vast en dat hoort bij de nieuwe regierol van provincies in de ontwikkeling van de energie-infrastructuur.

Het PMIEK Fryslân 2023-2025 geeft inzicht in hoe het energiesysteem zich in de toekomst gaat ontwikkelen; het bevat een lijst met projecten waar netbeheerders Liander en TenneT aan werken om in de toekomst de elektriciteitsvraag te faciliteren. Gedeputeerde Staten stellen iedere twee jaar een PMIEK vast. In Fryslân gaat dit in samenwerking met alle deelnemers van de Friese Energietafel. Het volgende PMIEK zal een uitgebreidere lijst krijgen en prioriteit aan projecten geven.

Het rijk, de provincies, gemeenten en netbeheerders hebben met elkaar afspraken gemaakt hoe samen te werken. Het PMIEK is daar een onderdeel van. Het doel van de samenwerking is: de transitie naar het Energiesysteem 2050(externe link). De komende tijd werken we met de deelnemers van de Friese Energietafel met drie instrumenten werken we aan de inrichting van het Energiesysteem 2050 in Fryslân:

Voor een Energiesysteem 2050 werken de Friese overheden en Liander en de Friese Energie Alliantie samen aan de zogenaamde Friese Energietafel (FET). Dit is een ambtelijk en bestuurlijk overleg. De Friese Energie Alliantie bestaat uit 11 maatschappelijke organisaties die actief betrokken zijn bij de energietransitie in Fryslân.

Fryslân zet voor de toekomst in op een brede energiemix. Elektriciteit uit zon en wind en warmte uit geothermie, aquathermie, bodemenergie groen gas en waterstof. Op kleine schaal zien wij ook mogelijkheden voor blue energy en getijdenenergie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.