Ads Top

Aardgasvrij Stad aan ‘t Haringvliet lijkt realiteit te worden

Vrijdagavond 30 juni werd de voorlopige uitslag van de draagvlakmeting Stad Aardgasvrij bekendgemaakt. 77,6 procent van de Stadtenaren met een aardgasaansluiting stemde voor. Dat betekent dat er voldoende draagvlak is voor een aardgasvrij Stad aan ’t Haringvliet vanaf 2025 en daarmee de collectieve overstap naar groene waterstof of een eigen aardgasvrije oplossing. 6,4% stemde tegen en 15,2% stemde niet. Niet stemmen telde als een nee-stem. De uitkomst betekent dat het project verder gaat met de uitwerking van het plan.

De opkomst was hoog met 84,8% procent en van de stemmers was 91,5 procent voor. Nu er voldoende draagvlak is, kan het project verder. Na de zomervakantie worden de beloften Veilig of anders niet, Altijd warm, Betaalbaar, Groen, Het mag, Het kan en Vertaalbaar verder uitgewerkt. Als aan alle beloften is voldaan, wordt in de winter van 2024 het ombouwplan van aardgas naar waterstof gemaakt. Naar verwachting worden in de zomer van 2025, maar uiterlijk in 2030, de bestaande aardgasaansluitingen omgebouwd naar waterstofaansluitingen. Dan is Stad aan ’t Haringvliet het eerste dorp in Nederland dat met groene waterstof wordt verwarmd.

De uitkomst van de draagvlakmeting is nu nog voorlopig en wordt in september vastgesteld door de gemeenteraad. Daarna volgt een periode van drie maanden waarin inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties bezwaar kunnen maken. Het bezwaar kan net zoals bij normale verkiezingen officieel alleen gaan over het proces van de draagvlakmeting. Maar we gaan ook graag met mensen in gesprek die andere bezwaren of zorgen hebben.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.