Ads Top

Toekomstig elektriciteitsnet 'grootste verbouwing van Nederland'

Minister Jetten heeft een dezer dagen Tweede Kamer een update gestuurd over de situatie op het elektriciteitsnet en over de inspanningen die via het Landelijk Actieplan Netcongestie (LAN) worden geleverd om de schaarste aan transportcapaciteit te verminderen.

In het LAN werken de overheden, belangenorganisaties en netbeheerders intensief samen om het elektriciteitsnet toegankelijk te houden. Dit vraagt naast netuitbreidingen ook om flexibel gebruik. Netbeheerders zien de integrale samenwerking die in het LAN plaatsvindt als een essentieel onderdeel van de energietransitie.

In 2035 moet het elektriciteitssysteem nagenoeg CO2-neutraal zijn. En al in 2030 zal ongeveer 85 procent van onze elektriciteit van hernieuwbare bronnen zoals wind en zon komen. Om dit mogelijk te maken moet ons elektriciteitsnet de komende jaren flink op de schop.

De netbeheerders zien veel belangstelling voor flexibiliteit maar in de praktijk komt er nog weinig flexibel vermogen beschikbaar. De netbeheerders juichen het voornemen van minister Jetten om een speciaal coördinator flexibiliteit aan te stellen dan ook toe.

In het Landelijke Actieprogramma Netcapaciteit (LAN) is afgelopen periode aan een nieuw platform gewerkt, waarin verhalen, tips en ervaringen bij elkaar komen hoe flexibel met elektriciteit kan worden omgegaan. De website SlimMetStroom.com is nog volop in ontwikkeling en wordt komende periode verder aangevuld. Slimmer met stroom omgaan is één van de oplossingen op weg naar een duurzaam, betaalbaar en betrouwbaar elektriciteitssysteem.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.