Ads Top

'Ban op zonnevelden op landbouwgrond is slecht voor boer, natuur en klimaat'

De ‘zonnebrief’ die minister van Klimaat en Energie op 6 juli aan de Kamer uitstuurde, maakt het onmogelijk zonneparken op landbouwgrond te ontwikkelen. Het is onduidelijk wat deze ‘ban’ moet opleveren. Dat zegt Holland Solar.

De landelijke ban doet geen recht aan de boeren die hun bedrijf met een zonneveld duurzaam willen veranderen, aan de kansen om met zonneparken ook natuur te ontwikkelen, aan de initiatieven van lokale burgercoöperaties en aan de noodzaak om veel meer hernieuwbare elektriciteit te produceren om zo klimaatverandering te stoppen.  

Ook doet de ban geen recht aan het participatieve proces in de RES-regio’s en aan de afspraken uit het Klimaatakkoord over hoe zonnevelden samen met omwonenden ontwikkeld moeten worden.

De vraag naar duurzame elektriciteit neemt in rap tempo toe. Het kabinet besloot onlangs dat de elektriciteitsvoorziening in 2035 volledig CO2-vrij moet zijn.

De zonsector, natuur-, bewoners- en milieuorganisaties die de gedragscode zon op land eerder tekenden, roepen het kabinet op om de keuze over wel of geen zonnepark op landbouwgrond, een lokaal besluit te laten zijn. Gemeenten kunnen de situatie ter plekke goed beoordelen, met landelijke steun voor zonne-energie, bescherming van bestaande natuurwaarden op landbouwgrond en kaders voor de natuurinclusieve ontwikkeling van duurzame energie en voor combinaties tussen zon en landbouw (agri-pv).

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.