Ads Top

Verduurzaming boerenbedrijf door gebruik waterstof

Het bedrijf HYGRO zal binnen Fieldlab Waterstof onderzoek doen naar het produceren en toepassen van groene waterstof op basis van zonne- en windenergie bij agrarische ondernemingen.

Daarnaast onderzoekt HYGRO de mogelijkheid tot het opslaan van de waterstof en aansluiting op het door HYGRO ontwikkelende distributienetwerk van waterstof in Nederland. De haalbaarheid zal worden getest middels een energiestudie bij agrariërs, het maken van een basisontwerp en het uitwerken van een business case.

Veel agrarische bedrijven hebben de wens om zelf energie op te wekken, en hebben vaak veel ruimte voor zonnepanelen. Ze hebben niet altijd de mogelijkheid om de elektriciteit terug te leveren. Waterstof biedt hier kansen. In Agri Fieldlab gaat men aan de slag om de haalbaarheid van waterstofproductie, opslag en leveringssysteem bij agrarische bedrijven te onderzoeken. Hierbij is opslag en matchen van vraag- en aanbod cruciaal. Om op het juiste moment de juiste hoeveelheid waterstof beschikbaar te hebben, en overschotten kwijt te kunnen.

HYGRO produceert hoogwaardige, betaalbare en groene waterstof, die wordt gewonnen uit wind- en/of zonne-energie. Daarnaast ontwikkelt HYGRO ook de distributieketen voor transport van waterstof.

Het EFRO project Fieldlab Waterstof in Agri NHN is een publiek-private samenwerking waarbij niet voor, maar juist met ondernemers wordt samengewerkt. Het project wordt medegefinancierd door de Rabobank, New Energy Coalition, Kansen voor West en de Europese Unie.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.