Ads Top

Enexis Netbeheer start met wijkgerichte aanpak om laagspanningsnetten te verzwaren

De komende jaren moeten er alleen al in het verzorgingsgebied van netbeheerder Enexis duizenden nieuwe transformatoren in woonwijken worden geplaatst, moeten eveneens vele duizenden transformatoren worden verzwaard en in totaal maar liefst 16.000 km kabel van de zwaarste soort worden gelegd.

Enexis kiest voor een pro-actieve, wijkgerichte aanpak voor het  verzwaren van de laagspanningsnetten. Deze nieuwe werkwijze, waarbij de aannemers verantwoordelijk zijn voor de uitvoering, maar ook de engineering en voorbereiding voor hun rekening nemen, is dinsdag 11 juli van start gegaan in Sappemeer.

Cruciaal bij de uitvoering van alle plannen met het laagspanningsnetwerk is nauwe samenwerking met aannemers. In de wijkaanpak maakt Enexis vooraf lange termijn afspraken met aannemers, zodat de regionale netbeheerder extra uitvoeringscapaciteit beschikbaar krijgt. Door op te schuiven in de keten kunnen aannemers de projecten om de netten te verzwaren zo zelfstandig mogelijk realiseren. Dit levert meer slagkracht op voor het uitvoeren van grote verzwaringsprojecten.

De voorbereidingen voor de grotere, wijkgerichte verzwaringen in buurten en wijken van 1000 tot 3000 woningen zijn in volle gang. Meerdere projecten starten later dit jaar en volgend jaar in zowel de noordelijke als de zuidelijke provincies van het verzorgingsgebied van netbeheerder Enexis.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.