Ads Top

7,6 miljoen woningen hebben een slimme meter

Elk van de ongeveer 8,5 miljoen woningen in ons land heeft een energiemeter waarop wordt bijgehouden hoeveel gas of elektriciteit er wordt verbruikt. Zo’n 7,6 miljoen woningen hebben een slimme meter, oftewel een digitale meter met een eigen communicatiemogelijkheid.

Ook in 2022 heeft Kiwa Technology in opdracht van Netbeheer Nederland statistisch onderzoek uitgevoerd naar de in gebruik zijnde kWh-meters. Er zijn 92 populaties, oftewel 92 typen meters, met in totaal 1.448.343 kWh-meters gecontroleerd. Dit is 17 procent van het totale meterbestand.

Van die 92 typen meters zijn van 7758 meters de meetresultaten gecontroleerd. Geen enkele van deze meters gaf een afwijking die groter is dan de norm. Deze populaties werken zoals ze horen en hoeven daarom niet te worden vervangen.

Netbeheerders vervangen echter wel meters; zo’n 23.000 meters worden door de netbeheerders proactief vervangen omdat ze verouderd zijn en niet voldoen aan de eisen. Deze meters geven op dit moment overigens nog wel de juiste standen door. Netbeheerders hebben zichzelf ten doel gesteld deze meters voor eind 2024 te vervangen.

Naast de elektriciteitsmeters, worden door Kiwa ook de gasmeters gecontroleerd. In controlejaar 2022 zijn 115 populaties met in totaal 1.583.773 gasmeters gecontroleerd. Dit is 22 procent van het totale meterbestand van circa 7,2 miljoen gasmeters.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.