Ads Top

Netbeheerders verheugd over de massief te noemen investeringen van het nieuwe kabinet

De netbeheerders zijn verheugd over de massief te noemen investeringen van het nieuwe kabinet in de uitbreiding van de energie infrastructuur en andere maatregelen, zoals de subsidies voor hybride warmtepompen, een bijmengverplichting voor groen gas en subsidie voor de ombouw van gascentrales.

In het coalitieakkoord wordt de komende 10 jaar 35 miljard euro gereserveerd voor het Klimaat- en Transitiefonds. Vier miljard daarvan is beschikbaar voor energie infrastructuur. Dat betekent dat er voor 2023 al 700 miljoen beschikbaar is om te investeren in de aanpassing van de netten. Naast vermogensversterking van de regionale netbeheerders, is dat hard nodig voor onder andere uitbreiding van het elektriciteitsnet dat door de productie van zon- en windenergie èn door elektrificatie veel intensiever wordt gebruikt.

Daarnaast zijn er belangrijke maatregelen die de verduurzaming van het gassysteem versnellen: er komt een bijmengverplichting van 20 procent voor groen gas en een subsidieregeling voor de ombouw van gascentrales zodat deze CO2-vrij gas kunnen inzetten t.b.v. het creëren van CO2-vrij regelbaar vermogen.

Het ontbreekt nog aan een regierol voor het Rijk, gemeenten en provincies. Regie is volgens de netbeheerders doorslaggevend om te komen tot een integraal ontwerp voor het energiesysteem, inclusief ruimtelijke keuzes en reserveringen. Ambities ten aanzien van verduurzaming, economische groei en versnelling van de woningbouw zijn groot en kunnen niet allemaal tegelijk gerealiseerd worden, zoals de informateurs Remkes en Koolmees in hun toelichting op het coalitieakkoord al aan gaven. Daarom is een afwegingskader nodig om te bepalen wat eerst en wat later wordt gerealiseerd, met oog op netcapaciteit, systeembelang, kosten, realisatietijd en ruimtelijke impact. Netbeheerders pleiten voor een afwegingskader om investeringen en werkzaamheden te kunnen prioriteren.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.