Ads Top

Nieuw knelpunt op het elektriciteitsnet in regio Amsterdam


In navolging van andere gebieden in Nederland heeft het elektriciteitsnet in het westelijk deel van Amsterdam en een deel van de regio Zaanstreek Waterland zijn maximale capaciteit bereikt voor het leveren van elektriciteit.

De vraag naar elektriciteit in Amsterdam is enorm. Liander constateert dat sinds de aankondiging van knelpunten op het hoofdstedelijk elektriciteitsnet bedrijven grote hoeveelheden elektriciteit contracteren. In 2021 hebben grootverbruikers van elektriciteit, in het gebied dat station Hemweg van stroom voorziet, vier keer zoveel elektriciteit aangevraagd als in de afgelopen 10 jaar.

Elektriciteitsstation Hemweg voorziet samen met de onderliggende stations in Amsterdam het Westelijk Havengebied, Sloterdijk, Slotervaart, Osdorp, Geuzenveld, Bos en Lommer en een deel van het centrum van elektriciteit. De eerste capaciteitsuitbreiding voor grootverbruikers van elektriciteit aangesloten op station Hemweg komt beschikbaar vanaf eind 2025 door een aantal onderliggende stations van Hemweg los te koppelen. In het derde kwartaal van 2027 worden de capaciteitsproblemen definitief opgelost door uitbreiding van het station Hemweg. Hierbij is Liander in grote mate afhankelijk van extra capaciteit die Tennet, de beheerder van het hoogspanningsnet, op zijn deel van station Hemweg gaat realiseren. Daarnaast is Liander afhankelijk van de gemeenten Amsterdam en Zaanstad voor tijdige beschikbaarheid van grond en vergunningen voor de verschillende projecten.

Afgelopen half jaar bereikten twee elektriciteitsstations in de regio Zaanstreek Waterland de maximale capaciteit. Hierdoor kreeg een groot deel van de gemeente Zaanstad te maken met schaarste op het elektriciteitsnet. Nu ook station Hemweg zijn maximale capaciteit heeft bereikt geldt de schaarste voor de gehele gemeente. Grootverbruikers van elektriciteit die zich in Zaanstad willen vestigen of extra capaciteit willen, moeten wachten tot het elektriciteitsnet is uitgebreid of er oplossingen beschikbaar zijn die meer capaciteit creëren.   
 
Om aan de snel aantrekkende vraag naar elektriciteit in Zaanstreek Waterland tegemoet te komen bouwt Liander de komende jaren drie nieuwe elektriciteitsstations en breidt zes bestaande stations uit.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.