Ads Top

Aandeelhouders investeren 600 miljoen euro in Alliander

Alliander is erin geslaagd haar financiële positie te versterken met 600 miljoen euro. 70 van de 76 aandeelhouders, die in totaal 99,5 procent van het geplaatst aandelenkapitaal vertegenwoordigen, zijn ingegaan op het verzoek van Alliander om geld te investeren in een toekomstbestendig energienet. Met deze versterking kan Alliander het elektriciteitsnet de komende jaren verder uitbreiden.

Alliander vroeg in mei dit jaar haar aandeelhouders om een financiële bijdrage voor versterking van het eigen vermogen. Naast deze bijdrage zijn aanvullende stappen nodig om de financieringsopgave structureel op te lossen.

De investering die door de aandeelhouders wordt gedaan, is een reverse converteerbare hybride aandeelhouderslening. Deze telt bij uitgifte voor 50 procent mee als eigen vermogen. Ook heeft Alliander het recht om deze onder voorwaarden te zijner tijd geheel of gedeeltelijk om te zetten in aandelen.

Geen opmerkingen:

Mogelijk gemaakt door Blogger.